Фінанси

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

PDFВерсия для печати

Фінанси feed

В данном разделе представлены готовые дипломные, курсовые, контрольные, отчеты по практике и другие работы по предмету "Финансы" (Фінанси), в том числе: "Финанси предприятия" (Фінанси підприемства),  "Финанси и кредит" (Фінанси та кредит) и др.    .


Сортировать по:
Артикул Название Описание Количество
страниц
Цена
DM-0187 Міжнародні фондові ринки на сучасному етапі Дипломна робота 111 900.00
DM-1594 Міжнародний валютний фонд Курсова робота 39 190.00
DM-2802 Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності на прикладі АТ «Златобанк» Дипломна робота 94 980.00
DM-0204 Місце Національної депозитарної системи в структурі фондового ринку України Дипломна робота 107 890.00
DM-0613 Методи визначення та управління вартістю капіталу на прикладі ТОВ ВТК "Електроснаб" Курсова робота 53 205.00
DM-2274 Методи визначення ф’ючерсної ціни при хеджуванні ризиків АПК Наукова стаття 12 100.00
DM-2090 Методи розрахунку лізингових платежів Реферат 21 100.00
DM-1525 Обгрунтування стратегії збільшення прибутковості діяльності підприємства за матеріалами ТОВ «Інтеко Груп» Магістерська робота 123 940.00
DM-0102 Обґрунтування вибору найбільш доцільного джерела фінансування на матеріалах Національної Акумуляторної Корпорації ISTA Дипломна робота 106 850.00
DM-2019 Оподаткування малого бізнесу та його вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства на прикладі МП «Алма-Веко, Фуд» Дипломна робота 111 900.00
DM-2037 Оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні на прикладі ТОВ «Імкофарм» Дипломна робота 111 950.00
DM-1563 Організація та аналіз діяльності торговців цінними паперами в Україні на прикладі ТОВ «Таск-Брокер» Курсова робота 43 210.00
DM-2109 Основные направления инвестиционной политики (робота на російській мові) Реферат 15 75.00
DM-0799 Особливості інфляційного процесу в Україні Курсова робота 41 175.00
DM-2772 Особливості використання депозитних сертифікатів НБУ для регулювання грошового ринку. Характеристика та специфіка застосування інших важелів впливу на грошовий ринок України Контрольна робота 30 155.00
DM-0439 Особливості регулювання біржевого фондового ринку України Дипломна робота 116 890.00
DM-1182 Особливості формування операційних доходів підприємств торгівлі у сучасних Наукова стаття 7 100.00
DM-0326 Оцінка вартості акцій Дипломна робота 130 100.00
DM-1839 Оцінка ліквідності балансу підприємства на прикладі ТзОВ «Золотий екватор» Контрольна робота 30 150.00
DM-2413 Оцінка рівня розвитку страхування життя в Україні Доповідь 2 30.00
DM-1412 ПЛАТІЖНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ Курсова робота 46 200.00
DM-2783 Повне товариство: механізм створення та функціонування на прикладі ПТ «Ломбард Самбір» Курсова робота 73 350.00
DM-0767 Порівняльна характеристика фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового та банківського кредиту на прикладі ПАТ «Мотор Січ» Курсова робота 51 200.00
DM-1382 Правове забезпечення фінансової стійкості банків в Україні Магістерська робота 135 950.00
DM-0215 Правове регулювання фондового ринку Контрольна робота 12 55.00
DM-0729 Практичне завдання з дисципліни «Гроші та кредит» Практичне завдання 13 80.00
DM-0462 Практичне завдання на вміння аналізувати та обґрунтовувати проектні рішення Практичне завдання 8 65.00
DM-2667 Проаналізувати в групі розвинутих країн структуру фінансового ринку з точки зору співвідношення активів ключових фінансових інститутів до ВВП. Здійснити кластерізацію країн за домінуванням банківського сектору. Спробуйте виявити закономірність у приналежн Контрольна робота 13 100.00
DM-0141 Проблеми інвестиційного клімату в Україні (на прикладах економічного розвитку Гонконгу, Сингапуру) Контрольна робота 26 120.00
DM-2747 Проблеми валютного регулювання в умовах лібералізації зовнішньоекономічних відносин Курсова робота 47 220.00
DM-2738 Програма фінансової санації підприємства на прикладі ПАТ «Потенціал» Магістерська робота 142 1 100.00
DM-1847 Різні підходи до класифікації джерел та форм фінансування підприємств Реферат 18 90.00
DM-2773 Ринок фінансових послуг Контрольна робота 16 80.00
DM-2801 Ринок цінних паперів у світовому господарстві Магістерська робота 112 995.00
DM-1004 Розвиток біржової торгівлі цінними паперами в Україні Дипломна робота 102 880.00
DM-2071 Розвиток сучасної фінансової наукової думки в світі та Україні Курсова робота 47 200.00
DM-1929 Розроблення плану фінансового оздоровлення підприємства Курсова робота 51 230.00
DM-2804 Роль Державного казначейства в управлінні бюджетними коштами Дипломна робота 128 1 100.00
DM-1208 Система валютного регулювання та валютного контролю в Україні Магістерська робота 134 980.00
DM-0539 СИСТЕМА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ Дипломна робота 89 790.00
DM-2220 Створення та розвиток фондового ринку в Україні Курсова робота 50 210.00
DM-1943 Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку Курсова робота 54 250.00
DM-2349 Сутність і класифікація власного капіталу підприємства Наукова стаття 6 70.00
DM-1896 Сучасні методи діагностики банкрутства підприємств на прикладі ТОВ «Франкфурт консалтинг» Дипломна робота 96 890.00
DM-2422 Теоретичне обґрунтування причин інфляції Курсова робота 41 195.00
DM-2341 Тести з дисципліни «Гроші та кредит» (Варіант 2) Тести 12 100.00
DM-1159 Управління витратами підприємства на прикладі ЗАТ «Київський вітамінний завод» Дипломна робота 104 870.00
DM-2049 Управління оборотними активами аграрного переробного підприємства на прикладі ПП «Альтаїр» Магістерська робота 136 980.00
DM-2106 Управління фінансовими інвестиціями на прикладі ТОВ «QWERTY» Контрольна робота 52 220.00
DM-1526 Управління формуванням прибутку та шляхи підвищення прибутковості підприємства ТОВ «Альфабіт» Дипломна робота 136 960.00
Показать #  
Результаты 101 - 150 из 189
Изменено: , 23 2019 17:28
http://steroid-pharm.com

Buy TREN E 200

steroid-pharm.com