Бельгія

Megacartao

ИЦ "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Бельгія

Тип работы

Курсова робота
Категория

Міжнародні ринки arrow Бельгія
Код

DM-1824
Содержание

Розділ I. Позиції Бельгії у провідних світових рейтингах
1.1. Місце Бельгії за рейтингом «Global competitivness index» (Світовий економічний форум).    
1.2. Місце країни за рейтингом «Doing business» (Світовий банк)    
1.3. Місце країни за рейтингом «Human Development Index» (ООН)    
1.4. Місце країни за рейтингом «Corruption Perceptions Index» (Transparency international)    
1.5. Висновок    
Розділ II. Позиції країни в економіці ЄС    
2.1. Порівняльний аналіз обсягу та динаміки ВВП країни із середнім по ЄС.    
2.2. Аналіз ВВП на душу населення країни та у відсотках від середнього по ЄС.    
2.3. Аналіз структури ВВП країни за секторами та субсекторами економічної діяльності.    
2.4. Аналіз динаміки та структури експорту країни    
2.5. Аналіз динаміки та структури імпорту країни    
2.6. Розрахунок індексу Белли Баласси «Revealed Comparative Advantage» за основними статтями експорту та імпорту країни.    
2.7. Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності країни.    
2.8. Аналіз структури, динаміки, причин виникнення і наслідків збільшення / зменшення зовнішньої заборгованості країни.    
2.8. Аналіз показників зайнятості і безробіття та співставлення їх із середніми показниками по ЄС.    
2.9. Аналіз темпів інфляції та співставлення із середнім показником по ЄС.    
2.10. Аналіз дефіциту державного бюджету (у млн. євро та % від ВВП)
2.11. Висновок    
Розділ III. Розробка матриці SWOT-аналізу. Обґрунтування рекомендацій з вдосконалення стратегії економічного розвитку країни.    
3.1. Аналіз внутрішніх сильних (strengths) і слабких (weaknesses) сторін економічної та соціальної моделей розвитку країни.    
3.2. Аналіз зовнішніх можливостей (opportunities) та загроз (threats) для економічного та соціального розвитку країни.
3.3. Складання матриці SWOT-аналізу з обґрунтуванням рекомендацій    
3.4. Висновок    
Список використаних джерел    

Количество страниц

25
Дата размещения

2014
Цена

180.00

Для покупки готовой работы: Бельгія (Курсова робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: �������, 20 ���� 2019 09:01