Контрольна робота з дисципліни

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 3)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Статистика arrow Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 3)
Код

DM-1352
Содержание

Тема 1. Абсолютні та відносні величини
Задача 1
Підприємством планується знизити  трудомісткість продукції в третьому кварталі на  9 %. План був виконаний на 110 %. Розрахуйте фактичне зниження трудомісткість продукції.
Тема 2. Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу. Аналіз варіації
Задача 2
Є дані про результати продажу трикімнатних квартир на біржі:
Таблиця 2.1

 № п/п    Наявність телефону**    Загальна площа, м2  
 3  1  65
 4  1  84
 5  1  79
 6  1  68
 7  0  63
 8  0  68
 9  1  91
 10  0  82
 11  1  68
 12  1  70
 13  1  66
 14  0  89
 15  0  69
 16  0  68
 17  1  75
 18  1  90
 19  1  70
 20  0  68
 21  1  75
 22  1  80

*) 1 – околиця; 2 – райони прилеглі до центру; 3 – центр.
 **) 1 – є телефон; 0 – немає телефону.
Відповідно до варіанту згрупуйте підприємства, утворивши дискретний та інтервальний ряди розподілу. Результати оформите в таблиці. Зобразите ряди розподілу графічно.
Для одного з рядів обчисліть характеристики ряду розподілу:
•    показники центра розподілу: середню, моду, медіану;  
•    показники варіації: розмах варіації, середнє квадратичне відхилення,  дисперсію, коефіцієнт варіації;
•    показники форми розподілу: коефіцієнти асиметрії й ексцесу.
Зробіть висновки.
Тема 3. Середні величини
Задача 3
Є дані по магазинах області:

 Тип магазину   Середній річний виробіток на одного продавця, тис. грн.   Загальний обсяг товарообороту за рік, млн.. грн..
 Державний  50  150
 Орендний  52  120
 Приватний  60  180
 Разом  х  450

Визначте середньорічний виробіток на одного продавця по всіх типах магазинів. Поясніть застосування форми середньої.
Тема 4. Вибіркове спостереження
Задача 4
З метою вивчення середньої тривалості телефонних розмов було проведене вибіркове спостереження телефонної мережі. В результаті аналізу 500 спостережень встановили, що середня тривалість розмови складає 10 хв. При середньоквадратичному відхиленні 4 хв. Визначте з імовірністю 0,954 межи, в який буде знаходитися генеральна середня тривалість розмови.
Тема 5. Статистичні методи вивчення зв’язку
Задача 5
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 побудуйте таблицю спряженості за місцем розташування (графа 1 – ознака Х) та однією з наданих Вам ознак (у відповідності зі своїм варіантом – ознака У). Оцініть щільність зв'язку між ними за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв'язку з рівнем значимості α=0.05 (див. додаток. табл. 1).

 №п/п    Місце розташування*   Загальна площа, м2  
 3  1  65
 4  3  84
 5  2  79
 6  2  68
 7  2  63
 8  2  68
 9  3  91
 10  3  82
 11  2  68
 12  2  70
 13  2  66
 14  3  89
 14  2  69
 16  1  68
 17  1  75
 18  3  90
 19  1  70
 20  1  68
 21  2  75
 22  2  80

Задача 6
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 побудуйте аналітичне групування (виділивши попередньо факторну і результативну ознаки) та оцініть щільність зв'язку між ними, використовуючи правило додавання дисперсій, а також розрахуйте кореляційне відношення ∩2. Перевірте істотність зв'язку з рівнем значимості α=0,05 (див. додаток. табл. 2).

 №п/п   Наявність телефону**    Загальна площа, м2 
 3  1  65
 4  1  84
 5  1  79
 6  1  68
 7  0  63
 8  0  68
 9  1  91
 10  0  82
 11  1  68
 12  1  70
 13  1  66
 14  0  89
 15  0  69
 16  0  68
 17  1  75
 18  1  90
 19  1  70
 20  0  68
 21  1  75
 22  1  80

Задача 7
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 Визначте параметри лінійного рівняння регресії залежності між заданими ознаками і дайте їм економічну інтерпретацію. За допомогою лінійного коефіцієнта кореляції і коефіцієнта детермінації вимірте тісноту зв'язку і перевірте її істотність за допомогою F- критерію з рівнем значимості а=0,05 (див. додаток. табл. 3).

 № п/п   Загальна площа, м2, Х   Вартість, тис. дол., У 
 3  28  65
 4  79  84
 5  48  79
 6  36  68
 7  34  63
 8  32  68
 9  84  91
 10  60  82
 11  38  68
 12  41  70
 13  36  66
 14  65  89
 15  32  69
 16  29  68
 17  48  75
 18  82  90
 19  37  70
 20  27  68
 21  60  75
 22  65  80

Тема 6. Ряди динаміки
Задача 8
Щорічний приріст (зниження) введення в дію житлової площі характеризується наступними даними (у відсотках до попереднього року):

 1-й рік     2-й рік   3-й рік    4 -й рік 
 +9  -2  +1.5  +8

Визначте абсолютну та відносну зміну введення в дію житлової площі за весь розглянутий період і в середньому за рік, якщо в базисному періоді введення в дію житлової площі становило 20 млн. м2.
Задача 9
Є наступні дані про процентні ставки й обмінні курси по місяцях (% на місяць):

 Місяць   Процентна ставка по депозитах, % 
 1  4
 Січень   2
 Лютий   1.9
 Березень   1.7
 Квітень  1.6
 Травень  1.6
 Червень  1.5
 Липень  1.5
 Серпень  1.1
 Вересень  1.2
 Жовтень  1.3
 Листопад  1.3
 Грудень  1.6

Для аналізу внутрішньорічної динаміки визначте: 1) індекси сезонності методом постійної середньої; 2) оцініть амплітуду сезонних коливань і представте її графічно; 3) проведіть вирівнювання ряду методом ступінчастої та ковзний середньої; 4) розрахуйте коефіцієнт сезонності; 5) проведіть аналітичне вирівнювання ряду динаміки на основі лінійної трендової моделі, перевірте її адекватність з рівнем значимості 0,05.
Тема 7. Індекси
Задача 10
Є дані про виробництво пшениці на Україні за два роки:

 Вид пшениці    Врожайність, ц/га     Посівна площа, тис. га  
 1-й рік  2-й рік   1-й рік  2-й рік 
 Озима  38.0  31.0  7000  5205
 Ярова  27.5  25.0  20  55
 Разом  х  х  7020  5260

Розрахуйте:
1) індекс змінного складу середньої врожайності;
2) індекс фіксованого складу і структурних зрушень середньої врожайності;
3) абсолютну зміну валового збору за рахунок зміни врожайності кожного виду пшениці. Розрахунки представте в таблиці. Результати проаналізуйте.
Список використаної літератури

Количество страниц

33
Дата размещения

2014
Цена

190.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 3) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 23 2019 07:05
www.best-cooler.reviews/rtic-can-cooler-review-koozie/

www.best-cooler.reviews/best-cheap-cooler-affordable-ice-chest/

купить бордюр тротуарный