Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 3)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Статистика arrow Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 3)
Код

DM-1352
Содержание

Тема 1. Абсолютні та відносні величини
Задача 1
Підприємством планується знизити  трудомісткість продукції в третьому кварталі на  9 %. План був виконаний на 110 %. Розрахуйте фактичне зниження трудомісткість продукції.
Тема 2. Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу. Аналіз варіації
Задача 2
Є дані про результати продажу трикімнатних квартир на біржі:
Таблиця 2.1

 № п/п    Наявність телефону**    Загальна площа, м2  
 3  1  65
 4  1  84
 5  1  79
 6  1  68
 7  0  63
 8  0  68
 9  1  91
 10  0  82
 11  1  68
 12  1  70
 13  1  66
 14  0  89
 15  0  69
 16  0  68
 17  1  75
 18  1  90
 19  1  70
 20  0  68
 21  1  75
 22  1  80

*) 1 – околиця; 2 – райони прилеглі до центру; 3 – центр.
 **) 1 – є телефон; 0 – немає телефону.
Відповідно до варіанту згрупуйте підприємства, утворивши дискретний та інтервальний ряди розподілу. Результати оформите в таблиці. Зобразите ряди розподілу графічно.
Для одного з рядів обчисліть характеристики ряду розподілу:
•    показники центра розподілу: середню, моду, медіану;  
•    показники варіації: розмах варіації, середнє квадратичне відхилення,  дисперсію, коефіцієнт варіації;
•    показники форми розподілу: коефіцієнти асиметрії й ексцесу.
Зробіть висновки.
Тема 3. Середні величини
Задача 3
Є дані по магазинах області:

 Тип магазину   Середній річний виробіток на одного продавця, тис. грн.   Загальний обсяг товарообороту за рік, млн.. грн..
 Державний  50  150
 Орендний  52  120
 Приватний  60  180
 Разом  х  450

Визначте середньорічний виробіток на одного продавця по всіх типах магазинів. Поясніть застосування форми середньої.
Тема 4. Вибіркове спостереження
Задача 4
З метою вивчення середньої тривалості телефонних розмов було проведене вибіркове спостереження телефонної мережі. В результаті аналізу 500 спостережень встановили, що середня тривалість розмови складає 10 хв. При середньоквадратичному відхиленні 4 хв. Визначте з імовірністю 0,954 межи, в який буде знаходитися генеральна середня тривалість розмови.
Тема 5. Статистичні методи вивчення зв’язку
Задача 5
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 побудуйте таблицю спряженості за місцем розташування (графа 1 – ознака Х) та однією з наданих Вам ознак (у відповідності зі своїм варіантом – ознака У). Оцініть щільність зв'язку між ними за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв'язку з рівнем значимості α=0.05 (див. додаток. табл. 1).

 №п/п    Місце розташування*   Загальна площа, м2  
 3  1  65
 4  3  84
 5  2  79
 6  2  68
 7  2  63
 8  2  68
 9  3  91
 10  3  82
 11  2  68
 12  2  70
 13  2  66
 14  3  89
 14  2  69
 16  1  68
 17  1  75
 18  3  90
 19  1  70
 20  1  68
 21  2  75
 22  2  80

Задача 6
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 побудуйте аналітичне групування (виділивши попередньо факторну і результативну ознаки) та оцініть щільність зв'язку між ними, використовуючи правило додавання дисперсій, а також розрахуйте кореляційне відношення ∩2. Перевірте істотність зв'язку з рівнем значимості α=0,05 (див. додаток. табл. 2).

 №п/п   Наявність телефону**    Загальна площа, м2 
 3  1  65
 4  1  84
 5  1  79
 6  1  68
 7  0  63
 8  0  68
 9  1  91
 10  0  82
 11  1  68
 12  1  70
 13  1  66
 14  0  89
 15  0  69
 16  0  68
 17  1  75
 18  1  90
 19  1  70
 20  0  68
 21  1  75
 22  1  80

Задача 7
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 Визначте параметри лінійного рівняння регресії залежності між заданими ознаками і дайте їм економічну інтерпретацію. За допомогою лінійного коефіцієнта кореляції і коефіцієнта детермінації вимірте тісноту зв'язку і перевірте її істотність за допомогою F- критерію з рівнем значимості а=0,05 (див. додаток. табл. 3).

 № п/п   Загальна площа, м2, Х   Вартість, тис. дол., У 
 3  28  65
 4  79  84
 5  48  79
 6  36  68
 7  34  63
 8  32  68
 9  84  91
 10  60  82
 11  38  68
 12  41  70
 13  36  66
 14  65  89
 15  32  69
 16  29  68
 17  48  75
 18  82  90
 19  37  70
 20  27  68
 21  60  75
 22  65  80

Тема 6. Ряди динаміки
Задача 8
Щорічний приріст (зниження) введення в дію житлової площі характеризується наступними даними (у відсотках до попереднього року):

 1-й рік     2-й рік   3-й рік    4 -й рік 
 +9  -2  +1.5  +8

Визначте абсолютну та відносну зміну введення в дію житлової площі за весь розглянутий період і в середньому за рік, якщо в базисному періоді введення в дію житлової площі становило 20 млн. м2.
Задача 9
Є наступні дані про процентні ставки й обмінні курси по місяцях (% на місяць):

 Місяць   Процентна ставка по депозитах, % 
 1  4
 Січень   2
 Лютий   1.9
 Березень   1.7
 Квітень  1.6
 Травень  1.6
 Червень  1.5
 Липень  1.5
 Серпень  1.1
 Вересень  1.2
 Жовтень  1.3
 Листопад  1.3
 Грудень  1.6

Для аналізу внутрішньорічної динаміки визначте: 1) індекси сезонності методом постійної середньої; 2) оцініть амплітуду сезонних коливань і представте її графічно; 3) проведіть вирівнювання ряду методом ступінчастої та ковзний середньої; 4) розрахуйте коефіцієнт сезонності; 5) проведіть аналітичне вирівнювання ряду динаміки на основі лінійної трендової моделі, перевірте її адекватність з рівнем значимості 0,05.
Тема 7. Індекси
Задача 10
Є дані про виробництво пшениці на Україні за два роки:

 Вид пшениці    Врожайність, ц/га     Посівна площа, тис. га  
 1-й рік  2-й рік   1-й рік  2-й рік 
 Озима  38.0  31.0  7000  5205
 Ярова  27.5  25.0  20  55
 Разом  х  х  7020  5260

Розрахуйте:
1) індекс змінного складу середньої врожайності;
2) індекс фіксованого складу і структурних зрушень середньої врожайності;
3) абсолютну зміну валового збору за рахунок зміни врожайності кожного виду пшениці. Розрахунки представте в таблиці. Результати проаналізуйте.
Список використаної літератури

Количество страниц

33
Дата размещения

2014
Цена

190.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 3) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 22 2019 19:32
www.best-cooler.reviews/rtic-can-cooler-review-koozie/

www.best-cooler.reviews/best-cheap-cooler-affordable-ice-chest/

купить бордюр тротуарный