Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 2)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Статистика arrow Статистика arrow Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 2)
Код

DM-1353
Содержание

Тема 1.  Абсолютні і відносні величини
Підприємством планується знизити собівартість продукції в четвертому кварталі на 5,5 %. Фактично підприємство знизило собівартість продукції на 7 %. Розрахуйте, як підприємством  був виконаний план зі зниження собівартості продукції.
Тема 2. Зведення і групування статистичних даних
Є дані про результати продажу трикімнатних квартир на біржі:
Таблиця 2.1

 № п/п   Місце розташування*   Вартість, тис. дол. 
 А  1  5
 2  2  38
 3  1  28
 4  3  79
 5  2  48
 6  2  36
 7  2  34
 8  2  32
 9  3  84
 10  3  60
 11  2  38
 12  2  41
 13  2  36
 14  3  65
 15  2  32
 16  1  29
 17  1  48
 18  3  82
 19  1  37
 20  1  27
 21  2  60


*) 1 - окраїна; 2 - райони, що прилягають до центра; 3 - центр.
На підставі даних таблиці 2.1:
1. Відповідно до варіанту згрупуйте квартири, утворивши дискретний та інтервальний ряди розподілу. Результати оформте в таблиці.
2. Зобразіть ряди розподілу графічно.
3. Для одного з рядів обчисліть характеристики ряду розподілу:
показники центра розподілу: середню, моду, медіану;
показники варіації: розмах варіації, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації;
показники форми розподілу: коефіцієнти асиметрії й ексцесу.
Зробіть висновки.
Тема 3. Середні величини
Є дані про розподіл сільськогосподарських підприємств за врожайністю бавовнику:

 Врожайність, ц/га   Число сільськогосподарських підприємств   Посівна площа, у % до підсумку
 До 17  32  5
 17-19  43  25
 19-21  95  50
 21 і вище  20  20
 Разом  200  100

Визначте середню врожайність бавовнику по всіх сільськогосподарських підприємствах.
Тема 4. Вибіркове спостереження
На основі вибіркового обстеження на пошті необхідно визначити частку простих листів, що відправляються приватними особами. Ніяких попередніх даних про питому вагу цих листів у загальній масі простої кореспонденції немає. Результати вибірки необхідно оцінити з точністю до 2% і гарантувати з імовірністю 0,954, за умов, що загальний обсяг кореспонденції складає 20000 листів на добу. Яка повинна бути чисельність даної вибірки?
Тема 5. Статистичні методи вивчення зв'язку
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 побудуйте таблицю спряженості за місцем розташування (графа 1) та однією з наданих Вам ознак (у відповідності зі своїм варіантом). Оцініть щільність зв'язку між ними за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв'язку з рівнем істотності а=0,05 (див. додаток. табл. 1).
Задача 6
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 побудуйте аналітичне групування (виділивши попередньо факторну і результативну ознаки) та оцініть щільність зв'язку між ними, використовуючи правило додавання дисперсій, а також розрахуйте кореляційне відношення ∩2. Перевірте істотність зв'язку з рівнем істотності а=0,05 (див. додаток. табл. 2).

 № п/п    Місце розташування    Вартість, тис. дол. 
 А  1  5
 2  2  38
 3  1  28
 4  3  79
 5  2  48
 6  2  36
 7  2  34
 8  2  32
 9  3  84
 10  3  60
 11  2  38
 12  2  41
 13  2  36
 14  3  65
 15  2  32
 16  1  29
 17  1  48
 18  3  82
 19  1  37
 20  1  27
 21  2  60

Задача 7
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 визначте параметри лінійного рівняння регресії залежності між заданими ознаками і дайте їм економічну інтерпретацію. За допомогою лінійного коефіцієнта кореляції і коефіцієнта детермінації вимірте тісноту зв'язку і перевірте її істотність за допомогою F- критерію з рівнем істотності а=0,05 (див. додаток. табл. 3).

 Загальна
 площа, м2, t 
 Вартість, тис. дол., y   Y* 
 70  38  39.01
 65  28  29,16
 84  79  66,61 
 79  48  56,75
 68  36  35,07
 63  34  25,22
 68  32  35,07
 91  84  80,40
 82  60  62,66
 68  38  35,07
 70  41  39,01
 66  36  31,13
 89  65  76,46
 69  32  37,04
 68  29  35,07
 75  48  48,87
 90  82  78,43
 70  37  39,01
 68  27  35,07
 75  60  48,87

Тема  5. Ряди динаміки
Щорічна динаміка обсягів виробництва характеризується наступними даними (у відсотках до попереднього року).

 1-й рік   2-й рік   3-й рік    4-й рік 
 82  88  89  91

Визначте абсолютну та відносну зміну обсягів виробництва за весь розглянутий період і в середньому за рік, якщо в базовому році обсягів виробництва її продукції становив 120 млн. грн.
Задача 9
Є наступні дані про процентні ставки й обмінні курси по місяцях (% на місяць):

 Місяць   Реальна процентна ставка на місяць, % 
 Січень   3,0
 Лютий  4,0
 Березень   4,3
 Квітень  3,5
 Травень  3,6
 Червень  4,1
 Липень  3,8
 Серпень  3,5
 Вересень  2,2
 Жовтень  2,3
 Листопад  2,6
 Грудень  2,1

Для аналізу внутрішньорічної динаміки визначте: 1) індекси сезонності методом постійної середньої; 2) оцініть амплітуду сезонних коливань і представте її графічно; 3) проведіть вирівнювання ряду методом ступінчатої та ковзної середньої; 4) розрахуйте коефіцієнт сезонності; 5) проведіть аналітичне вирівнювання ряду динаміки на основі лінійної трендової моделі, перевірте її адекватність з рівнем істотності а= 0,05.
Тема 7. Індекси
Маємо дані про внески населення в ощадні і комерційні банки по двох регіонах:

 Тип банків     Середній розмір внеску, грн.   Структура кількості внесків, %  
 Регіон А  Регіон Б   Регіон А  Регіон Б В середньому по двох регіонах
 Ощадний  350  240  50  60  55
 Комерційний  5850  3700  50  40  45

Визначити територіальний індекс середнього розміру внеску змінного та фіксованого складу, прийнявши за базу порівняння регіон Б, а також індекс структурних зрушень.
Список використаної літератури

Количество страниц

23
Дата размещения

2014
Цена

130.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 2) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 20 2019 13:30
www.best-cooler.reviews

http://best-products.reviews

small styrofoam cooler