Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 4)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Статистика arrow Статистика arrow Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 4)
Код

DM-1354
Содержание

Задача 1. „Абсолютні і відносні величини”
Підприємством планується збільшити продуктивність праці в четвертому кварталі на 5,5%. План був виконаний на 93%. Розрахуйте фактичне збільшення продуктивності праці.
Задача 2. „Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу. Аналіз варіації”
Є дані про результати продажу трикімнатних квартир на біржі:
Таблиця 2.1.

 № п/п    Наявність телефону*    Вартість, тис. дол. 
 А   3  5
 1  1  79
 2  1  48
 3  1  36
 4  0  34
 5  0  32
 6  1  84
 7  0  60
 8  1  38
 9  1  41
 10  1  36
 11  0  65
 12  0  32
 13  0  29
 14  1  48
 15  1  82
 16  1  37
 17  0  27
 18  1  60
 19  1  65
 20  1  58

*)1 – є телефон; 0 – немає телефону.
На підставі даних таблиці 2.1:
1.    Відповідно до варіанту згрупуйте підприємства, утворивши дискретний та інтервальний ряди розподілу. Результати оформити в таблиці.
2.    Зобразити ряди розподілу графічно.
3.    Для одного з рядів обчислити характеристики ряду розподілу:
a.    показники центра розподілу, середню, моду, медіану;
b.    показники варіації: розмах, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації;
c.    показники форми розподілу: коефіцієнти асиметрії й ексцесу.
4.    Зробіть висновки.
Задача 3. „Середні величини”
За результатами вибіркової перевірки тканин отримані наступні  дані:

 Тип тканини   Всього перевірено тканин, млн. м   Відсоток браку, %  
 Бавовняні  116,0  10,0
 Вовняні  9,1  6,6
 Шовкові  26,8  7,1
 Разом  151,9  х

Визначте середній відсоток браку всіх перевірених тканин.
Задача 4. „Вибіркове спостереження”
На лісовому масиві загальною площею 1000 га в порядку механічної вибірки необхідно визначити запас деревини. Випробувальна площадка 0,1 га. Яка повинна бути чисельність вибірки за умови, що результати обстеження необхідно оцінити з точністю до 2 м. куб. на обліковій площадці і гарантувати з ймовірністю 0,954. На основі попередніх обстежень відомо, що середньоквадратичне відхилення виходу деревини з 0,1 га складає 20 м. куб.
Задача 5. Статистичні методи вимірювання зв’язку
На підставі даних таблиці 2.1. задачі 2 побудувати таблицю спряженості за місцем розташування (графа 1) та однією з наданих Вам ознак (у відповідності зі своїм варіантом). Оцініть щільність зв’язку між ними за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірте істотність зв’язку з рівнем істотності а=0,05 (див. додаток. табл. 1).

 № п/п     Місце розташування*   Вартість, тис. дол.  
 А  1  5
 1  3  79
 2  2  48
 3  2  36
 4  2  34
 5  2  32
 6  3  84
 7  3  60
 8  2  38
 9  2  41
 10  2  36
 11  3  65
 12  2  32
 13  1  29
 14  1  48
 15  3  82
 16  1  37
 17  1  27
 18  2  60
 19  2  65
 20  2  58

*1 – окраїна; 2 – райони, що прилягають до центра; 3 – центр
Задача 6. „Статистичні методи вимірювання зв’язку”
На підставі даних таблиці 2.1 задачі 2 побудуйте аналітичне групування (виділивши попередньо факторну і результативну ознаку) та оцініть щільність зв’язку між ними, використовуючи правило додавання дисперсій, а також розрахуйте кореляційне відношення η2. Перевірте істотність зв’язку з рівнем істотності α=0,05 (рядки №№4-23, графи – 3, 5).

 № п/п   Наявність телефону*   Загальна площа, тис. дол. 
 А  3  5
 1  1  27
 2  1  29
 3  1  32
 4  0  32
 5  0  34
 6  1  36
 7  0  36
 8  1  37
 9  1  38
 10  1  41
 11  0  48
 12  0  48
 13  0  58
 14  1  60
 15  1  60
 16  1  65
 17  0  65
 18  1  79
 19  1  82
 20  1  84

Задача 7. „Статистичні методи вимірювання зв’язку”
На підставі дані таблиці 2.1 задачі 2 визначте параметри лінійного рівняння регресії залежності між заданими ознаками і дайте їм економічну інтерпретацію. За допомогою лінійного коефіцієнта кореляції і коефіцієнта детермінації вимірте тісноту зв'язку і перевірте її істотність за допомогою F- критерію з рівнем істотності а=0,05 (див. додаток. табл. 3).
Таблиця 2.1

 № з/п   Загальна площа, х, м2    Вартість, у,  тис. дол. 
 А  4  5
 1  84  79
 2  79  48
 3  68  36
 4  63  34
 5  68  32
 6  91  84
 7  92  60
 8  68  38
 9  70  41
 10  66  36
 11  89  65
 12  69  32
 13  68  29
 14  75  48
 15  90  82
 16  70  37
 17  68  27
 18  75  60
 19  80  65
 20  78  58

Задача 8. „Ряди динаміки”
Використовуючи взаємозв’язок показників динаміки, визначте рівні ряду (виробництво цукру) і відсутні в таблиці базисні показники динаміки (базис 1-й рік). А також за період обчисліть середньорічний темп росту і приросту. Зробіть висновки.

 Рік    тис.т.    Базисні показники динаміки   
 Абсолютний приріст, тис. т.  Темп росту, %  Темп приросту, %
 1  6247  х  х  х
 2    544    
 3      76,6  
 4        41,6
 5      63,9  
 6    -2904    


Задача 9. „Ряди динаміки”
Є наступні дані про процентні ставки й обмінні курси по місяцях (% на місяць):

 1   5 
 січень   3,0 
 лютий   2,9
 березень   2,3
 квітень  2,1
 травень  2,0
 червень  1,8
 липень  1,6
 серпень  1,4
 вересень  1,3
 жовтень  1,3
 листопад  2,0
 грудень  2,9

Для аналізу внутрішньорічної динаміки визначте: 1) індекси сезонності методом постійної середньої; 2) оцініть амплітуду сезонних коливань і представте її графічно; 3) проведіть вирівнювання ряду методом ступінчатої та ковзної середньої; 4) розрахуйте коефіцієнт сезонності; 5) проведіть аналітичне вирівнювання ряду динаміки на основі лінійної трендової моделі, перевірте її адекватність з рівнем істотності α=0,05.
Задача 10. „Індекси”
За даними про продаж товарів визначити зведений індекс фізичного обсягу й абсолютний приріст товарообороту за рахунок фактора фізичного обсягу. Розрахунки представити в таблиці. Результати проаналізувати.

 Товар    Продано т.   Ціна 1 кг.грн. 
 базисний  звітний   базисний  звітний 
 А  150  160  8  7
 Б  500  510  25  35
 Разом  650  670  х  х

Список використаної літератури

Количество страниц

25
Дата размещения

2014
Цена

160.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Варіант 4) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 20 2019 23:42
designedby3d.com/commissions/

techno-centre.niko.ua

velomarket.org.ua