Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Контрольна робота з дисципліни «Теорія ймовірності» (Варіант 22)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Вища математика arrow Контрольна робота з дисципліни «Теорія ймовірності» (Варіант 22)
Код

DM-1433
Содержание

Контрольна робота №1
Задача 1.1.22
Гральний кубик підкидається 10 разів. Яка ймовірність того, що одиниця з’явиться три рази, 2 - чотири рази, 5 - три рази, або 1 з’явиться два рази, 2 -три рази, 3 - один раз, 5 - чотири рази?
Задача 1.2.22
В майстерні працюють три станки. Протягом зміни перший станок потребує наладки з ймовірністю 0,2 (і після цього не потребує наладки до кінця зміни). Для другого станка ця ймовірність дорівнює 0,15, а для третього  0,1. Враховуючи те, що станки потребують наладки незалежно один від одного, знайти ймовірність того, що протягом зміни хоча б один станок потребуватиме наладки.
Задача 1.3.22
Деталі потрапляють на підприємство з трьох цехів: 50% - з першого, 30% - з другого і 20% - з третього. При цьому матеріал першого цеху має 8% браку, другого – 6% і третього – 4%. Знайти ймовірність того, що навмання взята деталь не має дефектів.
Задача 1.4.22
Серед продукції фабрики у середньому 20% виробів – нестандартні. а) Знайти ймовірність того, що число нестандартних виробів у партії із 100 штук буде більше 2. б) Якою за кількістю має бути партія, аби з імовірністю 0,9 вона містила принаймні один нестандартний виріб?
Задача 1.5.22
Знайти ряд розподілу і функцію розподілу дискретної випадкової величини Х, яка має тільки два можливі значення:х1 і х2  , причому х1<х2 . Математичне сподівання М(Х), дисперсія D(X) і ймовірність р1  можливого значення х1  задані нижче для кожного варіанта.
р1 = 0,2;  М(Х)=1,46;  D(Х)=0,0064.
Задача 1.6.22
Система двох дискретних випадкових величин
Закон розподілу системи двох дискретних випадкових величин (Х; Y) задано табл.1, у якій k – номер варіанта контрольної роботи.
Таблиця 1

 ХY      k    k+2    k+4    k+6 
 k  0,002(35 – k)   0,002(k+40)   0,002(70 – k)   0,002(k+20) 
 k+5  0,002(k+30)  0,002(55 – k)   0,002(k+25)  0,002(40 – k)
 k+10  0,002(50 – k)  0,002(k+5)  0,002(80 – k)  0,002(k+50)

Виконати наступні завдання:
а) скласти закон розподілу системи (табл. 1), що відповідає номеру вашого варіанта;
б) знайти  числові характеристики складових Х і Y системи:
    М(X),D(X),σ(X),M(Y),D(X),σ(Y);
в) обчислити кореляційний момент  Kxy і коефіцієнт  кореляції Yxy ;
г) побудувати умовні закони розподілу  X/Y=k+2; Y/X=k+10;
д) обчислити умовні математичні сподівання
Задача 1.7.22
Неперервна випадкова величина, задана функцією розподілу, та її числові характеристики
Задана функція розподілу неперервної випадкової величини ξ  . Знайти коефіцієнт А; записати щільність розподілу ƒξ(x) ; обчислити числові характеристики Mξ,Dξ  ,  а також ймовірність події {a≤ξ<β} . Зробити креслення функції розподілу та щільності розподілу).

 1.                  №  2.                Fξ (x)   3.                      α    4.                      β     
 1.7.22.

 5.         {0, x≤1,

             {(1+x)2/2,-1

             {A(2-(1-x)2,0

             {1, x>1.     

                  

  6

  7

  8                   -0,5    

 9

 10      

 11                    0,5


Задача 1.8.22
Помилка ξ  , яку дає вимірювальний прилад, розподілена за законом Гаусса з параметрами a=5.σ=1 . Яка ймовірність того, що абсолютна величина помилки не перевищує 5 одиниць?
Задача 1.9.22
Задана щільність розподілу  ƒξη(x,y) системи двох неперервних випадкових величин( ξ.η) .
Треба: а) знайти коефіцієнт А; б) записати закони розподілу окремих компонент; в) знайти умовні щільності розподілу і зробити висновок про залежність чи незалежність ξ , η ; г) знайти ймовірність попадання випадкової точки (ξ,η)  в область D.
dm1433
Контрольна робота №2
Для кожного варіанта контрольної роботи задана вибірка. Потрібно:
Завдання 2.1.  Побудувати варіаційний ряд.
Завдання 2.2. Побудувати дискретний розподіл частот і відносних частот.
Завдання 2.3. Побудувати полігон відносних частот дискретного розподілу.  
Завдання 2.4. Знайти емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.
Завдання 2.5. Скласти інтервальний розподіл частот.
Завдання 2.6. Побудувати гістограму частот.
Завдання 2.7. Знайти точкові оцінки математичного сподівання і дисперсії генеральної сукупності.
 Завдання 2.8. Побудувати довірчий інтервал для оцінки з надійністю y=0,95   математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення.
Завдання 2.9. За даними виірки, використовуючи критерій Пірсона, при рівні значущості a=0,05 , перевірити, чи узгоджується гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності.
Варіант 22. 4, 1, 2, 4, 5, 4, 6, 1, 4, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 2, 4, 4.
Список використаної літератури

Количество страниц

21
Дата размещения

2014
Цена

170.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Теорія ймовірності» (Варіант 22) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 26 2019 04:11
oni chichi torrent