Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Контрольна робота з дисципліни «Інвестування»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Фінанси arrow Інвестиції та проекти arrow Контрольна робота з дисципліни «Інвестування»
Код

DM-0098
Содержание

17. Характеристика національних фондових індексів.
36. Характеристика постійних та змінних витрат за проектом
Завдання 1.
Розрахувати майбутню вартість вкладу через А = 4 років за складним відсотком, якщо початковий вклад Б = 10 тис. грн., річний відсоток — В = 16%. Як зміниться майбутня вартість за умови, що відсотки нараховуватимуться щоквартально?
Завдання 2.
Розрахуйте теперішню вартість двох грошових потоків. Перший розміром А =620 грн. буде отримано через Б = 5 років, другий — В = 1090 грн. буде отримано ще через Г = 2 років після першого. Процентна ставка становить Д =7%.
Завдання 3.
Розрахувати розмір ставки дисконту з урахуванням інфляції, якщо річний реальний середньоринковий рівень доходу на валютні інвестиції — А = 10%, очікувана річна інфляція — Б =15%.
Завдання 4.
Капітал компанії сформовано за рахунок:
• довгострокової позики в банку в розмірі А=400 тис. грн. під Б =18% річних;
• привілейованих акцій на суму В=200 тис. грн. (вартість капіталу — Г=10 %);
• звичайних акцій на суму Д =1200 тис. грн. (вартість капіталу — Є=14 %).
Розрахувати середньозважену вартість капіталу (СЗВК) компанії в цілому.
Завдання 5.
Розрахуйте номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства, якщо відомо: розмір статутного фонду — А=3,62 млн.грн; загальна кількість випущених акцій — Б=250 тис.шт; активи емітента на даний момент складають — В=4,30 млн.грн; сума заборгованості усім кредиторам — Г=0,85 млн.грн.
Завдання 6.
Розрахуйте поточну вартість облігації з купонною ставкою — А=7%, номіналом 1000 грн. та строком погашення — Б = 3 роки, якщо ставка дисконту складає — В = 8,5%. За допомогою таблиць процентного фактора нинішньої вартості та процентного фактора нинішньої вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за ставки дисконту — Г=6%. Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на зміну оцінки облігації.
Завдання 7.
Акціонерне товариство "А" має сплачений статутний капітал у розмірі А=100 тис.грн, який складається з простих та привілейованих акцій, при цьому товариством випущено максимально можливу кількість привілейованих та Б = 25 тис. од. звичайних акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить В =14%. За підсумками фінансового року чистий прибуток товариства становив Г = 80 тис.грн., з яких на розвиток виробництва було спрямовано Д =40%. Ринкова ставка відсотка становить Є =35%.
Розрахуйте, як зміниться курсова вартість простих акцій товариства, якщо ринкова процентна ставка знизиться до Ж =30%.
Завдання 8.
За двома проектами було отримано по три прогнозні оцінки вірогідного доходу. За допомогою стандартного середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації визначте, якому з проектів віддасть перевагу інвестор, не схильний до ризику.
Варіант
розрахунку
Прогноз прибутку за проектом, тис. грн.
Проект А Проект Б
1 110 400
2 103 417
3 95 440
Завдання 9. 
Розрахуйте необхідну ставку доходу акції А, якщо відомо, що:
Варіант 1
Безризикова ставка на ринку, % 8
Середня ринкова доходність, % 12
Середня доходність підприємств галузі, % 15
Зробіть висновок, чи слід купувати дану акцію, якщо останній сплачений дивіденд складав 14 % до номіналу.
Завдання 10.
Оберіть кращий проект, використовуючи значення чистої приведеної вартості та індексу прибутковості. Ставка дисконтування становить 20 %.
Рік реалізації  проекту Обсяг інвестицій, тис.  грн. Доходи, тис. грн. Поточні витрати на  виробництво, тис. грн.
Проект А
0 110
1 - 160 120
2 - 170 130
3 - 180 140
4 - 190 140
Проект Б
0 340
2 - 800 600
3 - 800 610
4 - 810 610
Завдання 11.
Впровадження проекту з початковими інвестиціями в розмірі А тис. грн. передбачає такі грошові надходження протягом чотирьох років: 1-й рік — Б тис. грн., 2-й — В тис. грн., 3-й — Г тис. грн., 4-й рік — Д тис. грн. Коефіцієнт дисконтування становить 10 %.
Розрахувати строк окупності інвестиційного проекту за допомогою спрощеного показника, а також точнішним методом.
Варіант А,тис.грн. Б,тис.грн. В,тис.грн. Г,тис.грн. Д,тис.грн.
1 5000 900 670 850 510
Завдання 12.
Нехай підприємство виробляє і продає А тис. виробів за місяць при ціні одиниці Б грн. За заданого обсягу виробництва сумарні витрати дорівнюють В тис. грн., з них постійні витрати — Г тис. грн.
Знайти точку беззбитковості. Визначити прибутки (збитки) за заданих умов.
Визначити можливі прибутки (збитки), якщо постійні витрати зменшаться на 20 %, а змінні зростуть на 5 %.
Варіант А,тис.виробів Б,грн. В,тис.грн. Г,тис.грн.
1 100 2,5 170 70
Завдання 13.
Умовний інвестор сформував портфель за рахунок придбання цінних паперів:
Варіант 1
Акції підприємства А, один. 1000
Ціна акції, грн. 5
Доходність акції, % 15
Акції підприємства Б, один. 6000
Ціна акції, грн. 3
Доходність акції, % 12
Облігації підприємства В, один. 1000
Номінал облігації, грн. 100
Доходність облігації, % 10
Облігації внутрішньої державної позики, один. 500
Номінал облігації, грн. 1000
Доходність облігації, % 7
Розрахуйте середню доходність сформованого портфеля інвестора.
Количество страниц

21
Дата размещения

2012
Цена

170.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Інвестування» (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 24 2019 16:57
подробно

best cooler 2019