Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Контрольна робота з дисципліни «Алгоритми та методи» (Варіант 6)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Інформатика arrow Контрольна робота з дисципліни «Алгоритми та методи» (Варіант 6)
Код

DM-1509
Содержание

Завдання 1. Представлення чисел в комп’ютері. Машинний нуль, машинна нескінченність.
1) Записати числа 175,6, –6,169, –0,0067 в нормалізованій формі з плаваючою комою.
2) Записати числа 0, 612•103 , -0, 6•101 , 0, 46 6•102 в формі з фіксованою комою.
Завдання 2. Число вірних значущих цифр наближеного числа. Правила округлення.
Користуючись розкладом е=1+1,/1!+1/2!+1/3!...  , обчислити величину e з 6 вірними цифрами після коми.
Завдання 3. Дії над наближеними числами. Похибки обчислень.
Знайти відносну похибку і число вірних значущих цифр в числі S , яке виражає площу прямокутника, сторони якого a ≈ 62 , 73 км і b ≈ 6 , 452 км задані з чотирма вірними значущими цифрами.
Завдання 4. Похибки обчислення значень функцій однієї та декількох змінних.
Обчислити 3√ 8 з точністю до 10−3.
Завдання 5. Правила підрахунку цифр.
Обчислити, користуючись правилами підрахунку цифр:
V=1|6πh(2a2 + h2 ); a=8,456; h=6,76
Завдання 6. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса-Жордана.
Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса-Жордана.
{ 0,4x1-1,4x2-3,6x3+3,4x4=0,4;

{4,4x1+5,4x2+6,4x3+7,4x4=1,4;

{7,4x1+6,4x2+5,4x3-6,6x4=2,4;

{3,4x1-3,6x2-2,6x3+0,4x4=3,4;
Завдання 7. Умови збіжності методу простих ітерацій.
Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом простих ітерацій з точністю ε=0, 01 , попередньо оцінивши число ітерацій:
 {10x1-0,6x2+1,2x3-1,8x4=6;

{-0,6x1+10x2+0,6x3-1,2x4=12;

{0,6x1-1,2x2+10x3+3x4=18;

{-0,6x1-0,6x2-3x3+10x4=24;

Завдання 8. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Зейделя.
Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь з попереднього питання №7 методом Зейделя.
 {10x1-0,6x2+1,2x3-1,8x4=6;

{-0,6x1+10x2+0,6x3-1,2x4=12;

{0,6x1-1,2x2+10x3+3x4=18;

{-0,6x1-0,6x2-3x3+10x4=24;
Завдання 9. Метод простих ітерацій.
Відокремити корені ξ 1<ξ 2< ξ3 рівняння
x3− x2−2,64x+ 2,4=0 (1)
1) два корені ξ 1 , ξ 3 визначити за методом Ньютона з точністю ε =0, 0001.
2) корінь ξ 2 обчислити за методом простих ітерацій з точністю ε =0, 0001.
Завдання 10. Похибка інтерполяції многочленом Лагранжа
Знайти інтерполяційний многочлен в формі Лагранжа для функції y= f ( x ), що задана у вигляді таблиці

 x   -1,006   0   1   2,006 
 y  2,76  1,7   0  0,88
 I  0  1  2  3

Завдання 11. Наближення функцій, заданих таблично, методом найменших квадратів.
За методом найменших квадратів апроксимувати поліномом другого степеня функцію y= f ( x ) , що задана у вигляді таблиці:

 x   -2,06   -1   0   1  2,06   3,06 
 y  0,76  0  -1,94   0  0,88   1,7

Завдання 12. Похибка чисельного диференціювання.
Обчислити наближене значення похідної в точці х=9 функції y= f ( x ) , що задана у вигляді таблиці:

 x   6   8   10 
 y  7  6  13

Завдання 13. Похибки квадратурних формул.
Обчислити
1) за формулою трапецій,
2) за формулою Сімпсона визначений інтеграл
I=∫ 1,920,72 2,4-3,41x+4,42x2-5,42x3 ⁄ 1+4,44x3 ·dx
Проміжок інтегрування розбити на 12 частин.
Завдання 14. Чисельні методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь: метод Ейлера, метод Рунге-Кутта.
Знайти за методом Рунге-Кутта наближений розв’язок задачі Коші
y' =ax2 +bx +cy 2 , y ( 0)=1 на проміжку 0≤ x≤1 з кроком h =0,1 , якщо a =0, 6; b = −2,4; c=-1,44.
Список використаної літератури

Количество страниц

19
Дата размещения

2014
Цена

140.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Алгоритми та методи» (Варіант 6) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 24 2019 22:09
https://yarema.ua