Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt +380973656319

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

ИЦ "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Контрольна робота з дисципліни «Економічна інформатика» (Варіант 11)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Інформатика arrow Інформатика економічна arrow Контрольна робота з дисципліни «Економічна інформатика» (Варіант 11)
Код

DM-1516
Содержание

ВАРІАНТ № 11
1.    Дані, збережені в комірках електронної таблиці. Типи вхідних даних (функції, огляд фінансових функцій).
2.    Введення в Web-стандарти. Організації з стандартизації. Переваги стандартів.
3.    Технологія використання СУБД.
4.    Приклади реалізації експертних систем.
5.    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.
Задача 1. Фірма виготовляє два види продукції А і В, використовуючи дви ттпи сировини. Запас сировини кожного типу складає 240 та 210 одиниць. На виробництво одиниці продукції А використовується 3 одиниці 1-го типу сировини та 3 одиниці сировини 2-го типу. На виробництво одиниці продукції В витрачається 5 одиниць сировини 1-го типу та 4 одиниці сировини 2-го типу. Відділ маркетингу вважає, що виробництво продукції виду А не повинно перевищувати 65% загального обсягу реалізації продукції обох видів. Ціна за одиницю продукції складає 10 грн., а за одиницю продукції В – 40 грн. Визначити оптимальний план виробництва продукції, що максимізує доход фірми. Записати економіко-математичну модель. Описати принцип вирішення задачі у середовищі Excel.
Вимоги до виконання задачи. У середовищі MS EXCEL створити таблицю для реалізації задачі оптимізації: створити дві копії таблиці; у другій копії таблиці визначити: адресу цільової комірки; адреси комірок, що мають змінювати значення; адреси комірок, на які накладатимуться обмеження. Записати економіко-математичну модель задачі. Завантажити програму ПОШУК РІШЕННЯ. Занести: адресу цільової комірки та вибрати одне із значень, яке має приймати комірка (мінімальне, максимальне або конкретне); адреси комірок, що мають змінювати значення; обмеження. Запустити програму ПОШУК РІШЕННЯ. Якщо рішення буде знайдене, створити звіт за результатами. За допомогою пункту СЦЕНАРИИ створити старий та новий сценарії (використовувати першу копію таблиці). У старому лишити попередні дані, у новому - виконати зміну даних, що впливають на результат обчислень.
Задача 2. Засобами MS Access створити базу даних творів живопису, що зберігаються в музеях України. Скласти запит, який за прізвищем автора визначає, які картини цього автора знаходяться в музеях України. Створити звіт, який роздруковує отриману в запиті інформацію, впорядкувавши ї за містами.
Структура контрольної роботи

 План (розділи)   Обсягу сторінках (приблизно)   Короткий зміст
(що потрібно висвітлити)
 Вступ  до однієї  Мета, загальна характеристика, визначення номеру варіанту завдання
 Назва кожного питання відповідно завданню   1-2  Викладення суті питання з приведенням прикладів та посилань на літературні джерела
 Висновки  до однієї  Прикладне значення
 Список літератури  до однієї  
 Додатки  до трьох  Якщо є

План (розділи)    Обсягу сторінках (приблизно)    Короткий зміст
(що потрібно висвітлити)
Вступ    до однієї    Мета, загальна характеристика, визначення номеру варіанту завдання
Назва кожного питання відповідно завданню    1-2    Викладення суті питання з приведенням прикладів та посилань на літературні джерела
Висновки    до однієї    Прикладне значення
Список літератури    до однієї    
Додатки    до трьох    Якщо є
Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 20-25 сторінок машинописного тексту формату А4, надрукованого через одинарний інтервал, з полями: верхнє – 1,5 см; нижнє – 1,5 см; ліве – 3 см; праве – 1,5.
Вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи
Студент повинен дати відповіді на всі теоретичні питання, та відпрацювати практичне завдання, описавши технологію його розв'язку.
Відповіді на теоретичні питання потребують ретельної роботи з літературою. Крім виписок і конспектування з літературних джерел, наприклад, з Internet, студент повинен знайдений і вивчений матеріал піднести у формі свого бачення, заздалегідь відформатувати і зробити висновки.
Робота повинна бути виконана самостійно.
У тексті контрольної роботи потрібно обов'язково відбити наступні навички, отримані при вивченні технологій роботи з текстовим процесором MS Word:
титульний аркуш оформляється відповідно до зразка (див. додаток 1), використовуючи інтервали між основними розділами;
обрамлення - тільки титульного аркуша, форма вибирається користувачем самостійно;
використовувати вставку об'єкту WordArt при наборі заголовка "Контрольна робота";
починаючи з 2 сторінки використовувати верхній і нижній колонтитули: у верхньому - з вирівнюванням по лівому краю вказати прізвище і ініціали студента, що виконав роботу, з вирівнюванням по правому краю - групу за якою закріплений цей студент, а в нижньому - з вирівнюванням по центру нумерацію сторінок, починаючи з другої сторінки;
на другій сторінці повинні бути представлені питання варіанту контрольної роботи у вигляді гіперпосилань і проставлені номери сторінок, на яких викладено даний матеріал (зміст роботи по пунктах у вигляді списку);
кожне питання, яке висвітлюється в роботі, повинно бути пронумероване та мати заголовок;
заголовкам та підзаголовкам у роботі призначити рівні, уміти використовивати структуру та схему документа;
одна із сторінок роботи, в середині документу, має бути в альбомній орієнтації, текст на ній слід розташувати  в дві або три колонки;
формули мають бути набрані з використанням редактора формул (MS Equation 3.0);
у тексті роботи викристовуются сноски, вставки рисунків, таблиці з можливістю переносу заголовка на наступну сторінку, посилання на використану літературу або інші джерела.
Відповідь на практичне питання (задачу) повинна включати характеристику вихідних та вхідних документів і реквізитів (за необхідністю), алгоритм рішення, вибір програмного забезпечення задачі, технологію проведення розрахунків або обробки документів, форму вихідних документів. По одержаним при рішенні обчислювальної задачі результатам потрібно зробити висновок економічного характеру.
У висновках в цілому по контрольній роботі розглядають питання економічної доцільності і практичного застосування сучасних інформаційних технологій та обчислювальної техніки.
У кінці роботи необхідно подати використану літературу

Количество страниц

21
Дата размещения

2014
Цена

120.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Економічна інформатика» (Варіант 11) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: �����������, 18 ������ 2019 04:33
ry-diplomer.com

создание интернет магазина цены