Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Контрольна робота з дисципліни «Статистика»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Статистика arrow Контрольна робота з дисципліни «Статистика»
Код

DM-1632
Содержание

Вихідні дані для контрольної роботи
Факторна ознака – колонка 3, результативна ознака – колонка 10, рядки 11 – 40
Таблиця 3
Основні показники діяльності банків України на кінець звітного року

 № банку   Капітал, млн. грн.   Прибутковість капіталу, млн. грн. 
 11  14,7  59,1
 12  14,5  28,7
 13  14,2  59,9
 14  14,1  50,0
 15  13,9  30,4
 16  11,9  15,9
 17  11,8  44,3
 18  11,6  20,3
 19  11,3  37,8
 20  10,7  47,1
 21  10,4  22,3
 22  10,3  20,2
 23  9,3  46,9
 24  9,1  12,5
 25  8,9  41,8
 26  8,4  26,0
 27  8,2  5,5
 28  6,7  34,0
 29  6,6  33,4
 30  6,5  57,3
 31  6,2  12,5
 32  6,0  19,8
 33  5,6  54,3
 34  5,5  20,7
 35  5,5  11,1
 36  5,4  13,8
 37  5,1  70,2
 38  5,1  38,0
 39  5,0  17,7
 40  4,9  5,2

Завдання 1
За факторною ознакою побудувати ряд розподілу, утворивши не менше трьох груп. Для кожної групи підрахувати кількість одиниць сукупності і дати характеристику структури досліджуваної сукупності, обчисливши частки у відсотках для кожної виділеної групи, а також кумулятивні частоти і частки.
Результати побудови ряду розподілу треба оформити у вигляді таблиці, яка повинна мати заголовок, назву підмета і присудка, одиниці вимірювання та підсумкові результати. Отриманий ряд розподілу зобразити графічно на основі звичайних і кумулятивних частот або часток. Зробити короткі висновки.
Завдання 2
Побудувати ряд розподілу за результативною ознакою, утворивши не менше трьох груп з рівними інтервалами. На його основі обчислити характеристики центра розподілу – середню величину, моду, медіану. Методику обчислення середньої величини та необхідних величин для розрахунку медіани показати в таблиці.
Пояснити економічний зміст усіх обчислених показників та зробити висновки.
Завдання 3
За даними ряду розподілу, побудованого у завданні 2, обчислити розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, а також характеристики форми розподілу – коефіцієнти асиметрії та ексцесу.
Пояснити економічний зміст усіх обчислених показників і зробити висновки.
Завдання 4
Виявити наявність і напрямок кореляційного зв’язку між факторною і результативною ознаками, оцінити тісноту зв’язку та перевірити його істотність з рівнем значущості =0,05, застосувавши метод аналітичного групування. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки.
Завдання 5
Для характеристики кореляційного зв’язку між факторною і результативною ознаками побудувати графік кореляційного поля й емпіричну лінію регресії, визначити параметри лінійного рівняння регресії і дати їм економічну інтерпретацію.
Виміряти тісноту кореляційного зв’язку шляхом обчислення коефіцієнта детермінації, індексу кореляції та лінійного коефіцієнта кореляції і перевірити істотність зв’язку за допомогою F-критерія для =0,05. Написати короткі висновки.
Завдання 6
Приймаючи досліджувану сукупність за 10% систематичну вибірку, визначити:
1)    з імовірністю 0,997 середню і граничну помилку вибірки та інтервал можливих значень середнього розміру результативної ознаки для генеральної сукупності;
2)    дисперсію частки першої групи одиниць за факторною ознакою та граничну помилку цієї частки з ймовірністю 0,954 і межі, в яких вона знаходиться в генеральній сукупності;
3)    необхідний обсяг вибірки, яка б забезпечила оцінку частки першої групи одиниць за факторною ознакою з точністю до 2% при ймовірності 0,954.
Зробити висновки.
Завдання 7
Користуючись даними будь-якого статистичного щорічника або збірника:
1)    побудуйте ряд динаміки абсолютних величин, взявши щорічні дані про будь-яке соціально-економічне явище за останні пять років;
2)    обчисліть ланцюгові та базисні аналітичні показники динаміки: абсолютний приріст, темпи зростання і темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту, а також середній рівень, середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту; перевірте взаємозвязок ланцюгових аналітичних показників ряду динаміки;
3)    визначте тенденцію зміни рівнів ряду динаміки методом розрахунку параметрів лінійного тренду та дайте їм економічну інтерпретацію;
4)    побудуйте стовпчикові діаграми рівнів та абсолютних ланцюгових приростів досліджуваного ряду динаміки, а також лінійну діаграму фактичних і теоретичних рівнів ряду динаміки.
Література

Количество страниц

24
Дата размещения

2014
Цена

140.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 23 2019 17:50
посмотреть

читайте здесь

У нашей фирмы популярный веб сайт со статьями про все для полива киев https://poliv.ua/tovary/oborudovanie-dlya-sistem-avtomaticheskogo-poliva