Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Задачі з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Тип работы

Задача
Категория

Бухоблік та аудит arrow Задачі з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Код

DM-1829
Содержание

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства. Визначити види і суми зобов’язань підприємства за наслідками цих операцій.

    Зміст операції   Сума,грн.
 1.   Нарахована заробітна плата:  
 1.1.   Виробничим працівникам  
 1.2.  Адміністрації підприємства  
 2.  Утримано з заробітної плати:  
 2.1.  Внески на пенсійне та соціальне страхування   
 2.2.  Податок на доходи фізичних осіб  
 3.  Нараховано єдиний соціальний внесок (умовно 38%)  
 3.  Видано з поточного рахунку до каси грошові кошти на виплату заробітної плати і проведення господарських витрат  
 4.  Видано з каси заробітну плату в повному обсязі (суму визначити)  
 5.  Видано з каси на відрядження керівнику підприємства  

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства. Надати характеристику рахунку 23 «Виробництво».

   Зміст операції    Сума,грн.  
 1.   Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальнику за матеріали (вкл. ПДВ)  24000,00
 2.  Отримано від постачальника попередньо оплачені матеріали (опер.1)
Розбіжностей при прийманні матеріалів не виявлено
 Суми визначити
 3.  Нарахована амортизація основних засобів:
- виробничого призначення
-загальногосподарського призначення

 350,00  

 150,00 

 4.  Відпущено матеріали :
•    на виробничі потреби
•    на ремонт будівлі цеху
•    на загальногосподарські потреби

 35000,00

 2000,00

 800,00

 5.  Випущена з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю  23000,00
 6.  Проведена уцінка матеріалів на складі: Вартість матеріалів до уцінки 8000 грн.
Вартість матеріалів після уцінки 7500 грн.
 ?

5.    Випущена з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю    23000,00
6.    Проведена уцінка матеріалів на складі: Вартість матеріалів до уцінки 8000 грн.
Вартість матеріалів після уцінки 7500 грн.    ?
3.Відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції виробничого підприємства. Визначити фактичну виробничу собівартість продукції, якщо залишок незавершеного виробництва на початок періоду – 2000 грн., на кінець періоду – 1000 грн.. Визначити суму прямих і непрямих витрат на виробництво продукції.
Господарські операції виробничого підприємства

 Зміст операції   Сума, грн. 
 1. Відпущено матеріали зі складу:
- на виробничі потреби
- на загально виробничі потреби
- на потреби загальногосподарського характеру
 21500,00
1800,00
2300,00
 2. Нарахована заробітна плата:
- робітникам виробництва
- управлінцям цехів
- адміністративним працівникам
 5000,00
2000,00
3000,00
 3. Нараховано єдиний соціальний внесок (умовно 35%)  Суми визначити
 4. Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення  200,00
 4. Включені загально виробничі витрати до виробничої собівартості продукції (суму визначити)  
 5. Випущена з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю (суму визначити)  

4.Відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції виробничого підприємства за місяць.
Визначити: залишки матеріалів на кінець звітного періоду; зобов’язання перед постачальниками за матеріали.
Примітка: залишки матеріалів на початок звітного періоду:
матеріал А у кількості 200 од. за ціною 3,10 грн.,
матеріал Б – у кількості 340 од за ціною 4,90 грн.
Господарські операці підприємства за місяць:

 Зміст операції    Сума,грн.
 1.    Отримано від постачальника:
•    матеріал «А» 1000 одиниць ціною 3,10 грн.
•    матеріал «Б» 800 од. ціною 4,90 грн.
•    Крім того, ПДВ, 20%
•    Разом
 Суми визначити
 2.    Отримано від постачальника :
•    матеріал “А” 2000 одиниць ціною 3,10
•    крім того, ПДВ, 20%
•    Разом
 Суми визначити
 3.    Перераховано з поточного рахунку в оплату за матеріали (операція 2)  Суми визначити
 4.    Відпущено на виробництво :
•    матеріал “А” кількістю 2500 одиниць
•    матеріал «Б» кількістю 780 одиниць
 Суми визначити
 4. Відпущено на адміністративні потреби матеріал “А” кількістю 100 одиниць  Суми визначити
 5. Випущена з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю  22000,00
 6. При інвентаризації виявлена нестача матеріалу А у кількості 5 одиниць (відобразити факт нестачі до наказу керівника про порядок відшкодування нестачі)  

5. Скласти бухгалтерські записи за нижченаведеними господарськими операціями підприємства.. Надати характеристику субрахунку 704 «Вирахування з доходу».
Господарські операції підприємства:
Підприємство попередньо сплатило з поточного рахунку постачальнику за матеріали (суму визначити): договірна вартість матеріалів - 15000 грн., крім того ПДВ, 20% - 3000 грн., доставка матеріалів – 500 грн., крім того ПДВ, 20% -100 грн.
В цьому ж звітному періоді отримано від постачальника попередньо оплачені матеріали. При прийманні матеріалів на складі виявлена їх нестача з вини постачальника на суму (в т.ч. ПДВ) –900 грн. Складено акт про встановлені розбіжності фактичної наявності матеріалів з даними документів постачальника. Матеріали, що фактично надійшли оприбутковано за прибутковим ордером. Постачальнику направлена претензія.
Претензія погашена постачальником в цьому ж звітному періоді.
Примітка: Погашення претензії розглянути за двома варіантами: а) здійснена допоставка матеріалів, б) претензія погашена грошовими коштами.
6.Скласти бухгалтерські записи за нижченаведеними господарськими операціями підприємства..Здійснити розподіл транспортно-заготівельних витрат за звітний період (операція 7). Примітка до опер.7: сальдо на початок періоду: за субрахунком 201 «Сировина й матеріали» -65000 грн.; за субрахунком 2011 «ТЗВ» - 10030 грн. Визначити первісну вартість виробничих запасів на початок і кінець звітного періоду.
Господарські операції підприємства:
1.    Придбано та оприбутковано матеріали, що надійшли від постачальника на суму (в т.ч. ПДВ) 120000 грн.
2.    Сплачено постачальнику з поточного рахунку за придбані матеріали 120000 грн.
3.    Нарахована заборгованість автотранспортним підприємствам за доставку матеріалів на підприємство ( в т.ч. ПДВ) – 15000 грн.
4.    Нараховано оплату праці вантажникам за розвантаження матеріалів на складі 3000 грн.,
5.    Нараховано страхові внески з суми оплати праці вантажникам -1200 грн.
6.    Видано матеріали: на виробництво продукції – 80000 грн., на потреби загальногосподарського характеру – 500 грн.
7.    Списано ТЗВ на виробництво продукції та на загальногосподарські потреби (суми визначити).
7.Скласти бухгалтерські записи за нижченаведеними господарськими операціями підприємства. (ситуація 1, ситуація 2).
Надати характеристику 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».
Ситуація 1
Підприємство перерахувало постачальнику з поточного рахунку попередню оплату за об’єкт основних засобів: договірна вартість об’єкту 20000 грн., крім того ПДВ, 20% - 4000 грн.
Підприємство понесло наступні витрати, пов’язані з придбанням об’єкту основних засобів:
- Транспортні витрати, пов'язані з доставкою об’єкту: вартість транспортних витрат (в т.ч. ПДВ)– 4800 грн.
- Витрати по встановленню об’єкту (в т.ч. ПДВ) – 9000 грн.
Об'єкт основних засобів введено до експлуатації за актом приймання-передачі.
Ситуація 2
Працівникові підприємства у підзвіт на закупівлю матеріалів видано з каси кошти у сумі 400 грн.
Звіт про витрачені кошти свідчить про закупівлю матеріалів на суму 360 грн. ( у т.ч. ПДВ).
Залишок невикористаних підзвітних сум здано до каси підприємства.
8.Скласти бухгалтерські записи за нижченаведеними господарськими операціями підприємства.Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції
Господарські операції:
1.    Відпущено матеріали у виробництво – 10000 грн.
2.    Випущена з виробництва готова продукція (за фактичною собівартістю) - 12000 грн.
3.    Відвантажена готова продукція покупцеві. Вартість продукції за цінами реалізації (в т. ч. ПДВ) – 18000 грн., фактична собівартість реалізованої продукції – 11000 грн.
4.    Нараховано заборгованість АТП за доставку продукції покупцеві: вартість транспортних послуг 900 грн., крім того ПДВ, 20% - 180 грн.
5.    Зараховано на поточний рахунок кошти від покупців за відвантажену готову продукцію (операція 3).
6.    Списано наприкінці звітного періоду на фінансові результати доходи і витрати звітного періоду (зміст і суми операцій визначити самостійно)
9. Скласти бухгалтерські записи за нижченаведеними господарськими операціями.. Визначити :фінансовий результат від реалізації готової продукції, податкові зобов’язання по ПДВ на кінець звітного періоду.
Господарські операції:
1.    Зарахована на поточний рахунок попередня оплата від покупців за готову продукцію на суму (вкл. ПДВ) 240000 грн.
2.    Відвантажена попередньо оплачена готова продукція покупцям (операція 1). Фактична собівартість реалізованої продукції – 150000 грн.
3.    Повернено покупцями недоброякісну продукцію: вартість продукції за цінами реалізації (вкл.ПДВ) 6000грн., фактична собівартість поверненої продукції - 3000 грн.
4.    Перераховано покупцям з поточного рахунку кошти внаслідок повернення продукції (суму визначити)
5.    Списано на фінансові результати доходи, витрати звітного періоду, вирахування з доходу (суми визначити)
10.Скласти бухгалтерські записи за нижченаведеними господарськими операціями підприємства. (ситуація 1, ситуація 2).. Надати характеристику рахунку 12 «Нематеріальні активи».
Ситуація 1
Підприємство придбало об’єкт нематеріальних активів в умовах послідуючої оплати. Вартість об’єкту (в т.ч. ПДВ) – 6000 грн, витрати з введення об’єкту в експлуатацію ( в т.ч. ПДВ) – 900 грн.
Оплата постачальнику за об’єкт нематеріальних активів та за послуги з введення об’єкту до експлуатації здійснена з поточного рахунку в національній валюті.
Об’єкт оприбутковано за актом приймання-передачі.
Ситуація 2
Керівникові підприємства видано з каси кошти на відрядження у сумі 300 грн.
Звіт про витрачені кошти свідчить про витрати на відрядження на суму 360 грн. ( у т.ч. ПДВ – 50 грн.).
Повернено з каси перевитрати підзвітних сум керівнику підприємства.

Количество страниц

14
Дата размещения

2014
Цена

100.00

Для покупки готовой работы: Задачі з дисципліни «Бухгалтерський облік» (Задача) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 23 2019 22:56
www.diploma-home.com/city-diplom-v-nizhnem-novgorode.html

www.diploma-home.com/visshee-diplom-magistra.html

В интеренете нашел нужный сайт с информацией про купить диплом о высшем образовании ry-diplomer.com