Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Задачі з дисципліни «Управлінський облік»

Тип работы

Задача
Категория

Бухоблік та аудит arrow Управлінський облік arrow Задачі з дисципліни «Управлінський облік»
Код

DM-1841
Содержание

ЗАДАЧА 1
Підприємство „Чумак” застосовує переплетену систему обліку. Залишки на рахунках виробничого обліку на початок місяця становили:

 Рахунок    Дебет   Кредит 
 Контрольний рахунок фінансового обліку   -  31000
 Матеріали  20000  -
 Незавершене виробництво  8700  -
 Готова продукція  2300  -
 Разом  31000  31000

У звітному періоді відбулися такі господарські операції:

 № п/п   Зміст операції   Дебет   Кредит   сума 
 1  Надійшли матеірали від постачальника      50000
 2  Нарахована оплата праці:
- робітникам основного виробництва (пряма)
- допоміжному персоналу виробничих підрозділів
- персоналу відділу збуту
- адміністративному та загальногосподарському персоналу
     

25000

8000

5000
10000

   разом      48000
 3  Відпущено матеріали зі складу:
- в основне виробництво
- на загальновиробничі потреби
- на потреби з реалізації продукції
- для утримання заводоуправління
     40000
8500
3000
1500
   разом      53000
 4  Списуються витрати електроенергії, одержаної від стотронніх організацій і витраченої на:
- основне виробництво (непрямі витрати)
- адміністративні потреби
- витрати на збут
     

10000

7000
5000

   разом      22000
 5  Розподілено і списано виробничі накладні витрати      16500
 6  Оприбуткована на склад готова продукція       90400
 7  Списана собівартість реалізованої продукції      91500
 8  Відображається сума доходу від реалізації      168000
 9  Відображається сума непрямих податків у виручці від реалізації      28000
 10  Списано на фінансові результати виробничої діяльності:
- собівартість реалізованої продукції
- доход від реалізації
- адміністративні витрати
- витрати на збут
     91500
140000
18500
13000
 11  Визначено та відображено фінансовий результат виробничої діяльності      17000

Необхідно:
-    відобразити господарські операції на рахунках виробничого обліку;
-    скласти звіт про фінансові результати;
-    визначити фінансовий результат виробничої діяльності.
ЗАДАЧА 2
-    Підприємство „Старт” має такі дані про залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на останній день звітного року:

 Рахунок   Залишок,грн.    Вид витрат
   На початок року  На кінець року  
 Основні матеріали   40000  50000  
 Незавершене виробництво   10000  14000  
 Готова продукція  100000  160000  
 Доходи від реалізації продукції   -   1260000  
 Пряма оплата праці працівників основного виробництва  -  300000  Змінні
 Різні допоміжні матеріали  -  47000  Змінні
 Доплата за понадурочну роботу  -  20000  Постійні
 Оплата за час простою не з вини робітника  -  10000  Постійні
 Оплата праці допоміжного і обслуговуючого виробничого персоналу  -  40000  Змінні
 Амортизація обладнання    40000  Постійні
 Придбання основних матеріалів  -  460000  Змінні
 Страхові платежі з обовязкового і добровільного страхування  -  3000  Змінні
 Орендна плата виробничих приміщень  -  50000  Постійні
 Різні податки і збори, що відносяться на витрати виробництва  -  4000  Змінні
 Комісійні за реалізацію продукції  -  60000  Змінні
 Зарплата торгових агентів  -  100000  Постійні
 Витрати з навантаження продукції при реалізації  -  70000  Постійні
 Адміністративні витрати  -  100000  Постійні

-    На підприємстві облік запасів ведуть методом періодичної інвентаризації (періодичного списання). Фактичний обсяг виробництва продукції у звітному році – 900000 одиниць.
-    Необхідно:
-    - скласти розрахунок (калькуляцію) собівартості виробленої та реалізованої продукції;
-    - за кожною статтею витрат вказати до якого виду належать витрати за їх відношенням до обсягу діяльності (змінні або постійні);
-    - скласти звіт про фінансові результати.
-    - визначити, як зміняться витрати на основні матеріали та орендну плату в наступному році, якщо обсяг виробництва зросте до 1 000 000 одиниць готової продукції (відхилення витрат визначити всього та на одиницю продукції).
ЗАДАЧА 3
Залишки на рахунках бухгалтерського обліку підприємства «Майстер-Д» становлять (грн):

 Назва рахунку    На початок року   На кінець року
 Сировина і матеріали   24000  28000
 Незавершене виробництво   24000  23000
 Готова продукція  20000  25000
 Доходи від реалізації    220000
 Закупівля матеріалів    70000
 Пряма оплата праці виробничого персоналу     30000
 Непрямі витрати на оплату праці    15000
 Страхові платежі    9000
 Амортизація основних засобів виробничого призначення     11000
 Ремонт і обслуговування виробничого обладнання    4000
 Витрати на реалізацію продукцію    23000
 Загальногосподарські витрати    19000
 Адміністративні витрати    10000
 Ставка оподаткування прибутку    25

Необхідно визначити:
-    витрати на виробництво за звітний період;
-    собівартість готової і реалізованої продукції;
-    валовий і чистий прибуток підприємства;
-    скласти звіт про фінансові результати діяльності за звітний період.
ЗАДАЧА 4
-    Підприємство «Джоконда» у звітному році мало такі залишки на рахунках запасів, грн.

 Рахунок    На початок року   На кінець року 
 Матеріали  5500  6500
 Незавершене виробництво   9600  8000
 Готова продукція  5000  8500

-    Протягом року було здійснено такі витрати, грн:
-    - купівля матеріалів         40 000;
-    - пряма оплата праці       22 000;   
-    - загальновиробничі        33 000;
-    - адміністративні              7 900;
-    - загальногосподарські    13 000;           
-    - витрати на збут              7 000.    
-    Доход від реалізації всієї виробленої продукції становив 150 000 грн.
Необхідно визначити:                                 
1) вартість витрачених на виробництво матеріалів;
2) загальну суму виробничих витрат звітного року;
3) собівартість виготовленої продукції;           
4) собівартість реалізованої продукції;
5) валовий, операційний і чистий прибуток (за існуючої ставки оподаткування прибутку).

Количество страниц

8
Дата размещения

2014
Цена

80.00

Для покупки готовой работы: Задачі з дисципліни «Управлінський облік» (Задача) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 23 2019 18:09
Продать овес в Херсонской области

slash princess sakura

Предлагаем купить диплом по вашему желанию, недорого.