Контрольна робота з дисципліни

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Економіка підприємства» (Варіант 2)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Економіка arrow Контрольна робота з дисципліни «Економіка підприємства» (Варіант 2)
Код

DM-1884
Содержание

ВСТУП
1. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗАДАЧІ
1.1. Підходи до розуміння фінансової політики підприємства
1.2. Завдання ефективної фінансової політики підприємства
1.3. Мета, призначення та принципи фінансової політики підприємства
ВИСНОВКИ
2. ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ:
1. До функцій фінансів підприємства не відноситься:
а ) відтворювальна;
б) розподільна;
в) контрольна;
г) вимірювальна.
2. Фінансові ресурси підприємства - це:
а) фонд заробітної плати;
б) фонд оплати праці з включенням єдиного соціального податку;
в) сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні, що знаходяться в розпорядженні підприємства і призначаються для виконання його фінансових зобов'язань, фінансування поточних витрат, а також витрат, пов'язаних з розширенням виробництва;
г) сукупність власних доходів, залучених грошових коштів і вартості основних фондів, призначених для виконання зобов'язань перед державою та фінансування поточних і одноразових витрат.
3. Який прибуток не відбивається в бухгалтерській формі «Звіт про фінансові результати»:
а) валовий прибуток;
б) прибуток від звичайної діяльності;
в) прибуток від економії матеріальних і трудових витрат;
г) чистий (нерозподілений) прибуток.
4. Витрати на відтворення основних виробничих фондів спрямовані на:
а) поліпшення соціально-культурних і житлових умов;
б) відновлення та реконструкцію основних фондів;
в) фінансування виробничого процесу при настанні банкрутства підприємства;
г) забезпечення безперервності виробництва та реалізації продукції.
5. Фонди обігу включають:
а) суму внесків засновників для забезпечення життєдіяльності підприємства;
б) кошти, вкладені в різні підприємства шляхом придбання акцій і прямих і портфельних інвестицій;
в) вкладення грошових коштів в нематеріальні об'єкти;
г) готову продукцію.
ЗАДАЧА 1
Підприємство планує здійснити реструктуризацію виробництва, в процесі якої передбачається створення нових виробничих підрозділів і управлінських структур.
На основі даних табл. 3.1 необхідно:
Визначити очікувані зміни основних показників діяльності підприємства у зв’язку з проведенням реструктуризації.
Оцінити економічні вигоди для підприємства від проведення процедури реструктуризації.
Зробити висновки щодо доцільності проведення реструктуризації підприємства.
ЗАДАЧА 2
Операційні результати діяльності підприємства за минулий рік, грн., такі.

 Виручка від реалізації продукції   802429 
 Змінні витрати  430000
 Маржинальний прибуток  
 Постійні витрати  154750
 Операційний прибуток  

Наступного року підприємство очікує збільшення змінних витрат на 5 % та постійних витрат на 4%.
Необхідно визначити:
1.    Яким був коефіцієнт маржинального прибутку за минулий рік?
2.    Точку беззбитковості у гривнях за минулий рік.
3.    Припустимо, що підприємство бажало б мати наступного року 6 % приросту операційного прибутку. На скільки відсотків (у середньому) воно має підняти свої ціни, щоб покрити очікуване зростання витрат та отримати бажаний операційний прибуток? Припустимо, що підприємство розраховує щороку на однакову структуру та обсяг продукції.
4.    Який дохід має отримати підприємство наступного року, щоб отримати прибуток після оподаткування у розмірі 175 тис. грн.?
Список використаної літератури

Количество страниц

20
Дата размещения

2014
Цена

140.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Економіка підприємства» (Варіант 2) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 19 2019 21:15
best-cooler.reviews