Контрольна робота з дисципліни

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Вища математика»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Вища математика arrow Контрольна робота з дисципліни «Вища математика»
Код

DM-1907
Содержание

Задача № 1. Обчислити границю послідовності  

 Iimn→∞ (n+3)3 +(n+4)3 / (n+3)4-(n+4)4
Задача № 2. Обчислити границю функції  

 Iimx→4  3√16x-4 / √4+x-√2x
Задача № 3. Обчислити похідну функції  

  y=2·arctgx/x-In x/√1+x2
Задача № 4. Обчислити частинні похідні функції  

 z=xy+x+y/x-y
Задача № 5. Обчислити найбільше та найменше значення функції y=2(-x2+7x-7)/x2-2x+2  на відрізку [1;4]
Задача № 6. Скласти рівняння дотичної до графіка функції y=x3-4/(x-1)3  в точці з абсцисою x0=2  Провести повне дослідження функції та побудувати ескіз її графіка за схемою:
1. Знайти область визначення.
2. Знайти точки перетину графіка функції з координатними осями.
3. Дослідити функцію на періодичність, парність і непарність.
4. Знайти точки розриву функції та дослідити їх характер.
5. Знайти інтервали монотонності функції.
6. Знайти точки екстремумів функції та значення функції в цих точках.
7. Знайти інтервали опуклості даної функції.
8. Знайти точки перегину графіка даної функції.
9. Знайти асимптоти графіка даної функції.
10. Знайти точки перетину графіка функції з асимптотами.
11. На основі проведеного дослідження побудувати ескіз графіка функції.
Задача № 7. Обчислити невизначений інтеграл ∫√x3+1/√x+1·dx  методом розкладу.
Задача № 8. Обчислити невизначений інтеграл ∫ x3cos xdx методом інтегрування частинами.
Задача № 9. Обчислити визначений інтеграл ∫3 0 x2+√x+1/√x+1·dx  методом заміни змінної.
Задача № 10. Обчислити площу області, обмеженої графіками функцій y=4/x, y=0, x=1, x=4.  Зробити малюнок області.

Количество страниц

9
Дата размещения

2014
Цена

100.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 18 2019 06:08
http://steroid-pharm.com

http://steroid-pharm.com

Buy Testosterone Cipionat USA