Контрольна робота з дисципліни

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» (Варіант 2)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Вища математика arrow Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» (Варіант 2)
Код

DM-2046
Содержание

Завдання 1
Розв’язати систему рівнянь: а) методом Крамера, б) оберненої матриці, в) методом Гаусса:
 {x+y+2z=5,

 {3x+2y+z=10,

 {-x+5y-3z=7 
Завдання 2
Задано координати вершини піраміди АВСD. Знайти:
1) довжину ребра АВ;
2) кут між ребрами АD і АC;
3) площу ΔАВС;
4) об‘єм піраміди;
5) рівняння площини, що проходить через точки  А,С,D;
6) довжину висоти ВВ1 піраміди
А( 2;1; 1)   В( 4; 0; 2)   С(5; 3; 3)   D( 3; -1; 0)
Завдання 3
У трикутнику, заданому вершинами A,B i C  : A(2;3) ,B(4;2)  ,C(3;4)  , знайти:
1) рівняння і довжину медіани AM ;
2) рівняння і довжину висоти AN  ;
3) гострий кут між медіаною АМ та висотою AN.
Завдання 4
    Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані від точки F до відстані до прямої х = а дорівнює ε. Отримане рівняння привести до канонічного виду і побудувати криву.
F(-3;0); x = -8; ε=1/2.
Завдання 5
Вказати тип кривої та побудувати її.
 .x2+10x+6y+25=0
Завдання 6
Обчислити визначники. Розкласти за і-м рядочком, розкласти за j-м  стовпчиком, попередньо зробити нулі в і-му рядочку.
і = 2; j = 3
| 6     2   -10   4|

|-5   -7   -4    1 |

| 2   4     -2   -6 |

| 3    0   -5    -4 |
Список використаної літератури

Количество страниц

10
Дата размещения

2014
Цена

80.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» (Варіант 2) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 21 2019 07:23
подробно a-diplomus.com

vampire romance books series