Контрольна робота з дисципліни

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз» (Варіант 5)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Статистика arrow Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз» (Варіант 5)
Код

DM-2057
Содержание

Задача 1
Умова: За даними, наведеними нижче:
1. Визначити вплив на обсяг продукції зміни трудових показників. Розрахунки провести способом ланцюгових підстановок та способом абсолютних різниць.
2. Підрахувати резерви збільшення випуску продукції.

 п/п   Показники     За минулий рік    За звітний рік  
 1.  Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.   ...  ...
 2.  Середній годинний виробіток продукції одного робітника, грн.   5,010  5,020
 3.  Середня тривалість робочого дня, год.    8,11  8,04
 4.  Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником     231  233
 5.  Середня облікова кількість робітників, чол.           320  325

Задача 2
Умова:
1. Розрахувати показники інтенсивності використання ресурсів (продуктивність праці, фондовіддачу, матеріаловіддачу), а також їх динаміку (темпи зростання).
2. Для кожного виду ресурсів визначити частку приросту обсягу продукції за рахунок екстенсивних та інтенсивних факторів, використовуючи для цього темпи приросту показників.
Вихідні дані:

 п/п   Показники    Базовий рік    Звітний рік 
 1  Обсяг продукції в порівняних цінах, млн. грн.     8700  9100
 2  Середня облікова кількість працівників, чол.     900  905
 3  Матеріальні затрати, млн. грн.     515  535
 4  Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн.     2700  2710

Задача 3
Умова:
1. Визначити показники ефективності використання матеріальних ресурсів: матеріаловіддачу та матеріалоємність та їх динаміку.
2. Розрахувати вплив кількості ресурсів та інтенсивності їх використання на обсяг виробництва.
3. Розрахувати економію (чи перевитрати) матеріальних ресурсів, пов’язану зміною ефективності їх використання.
Вихідні дані:

 Показники    За базовий період    За звітний період  
 1. Обсяг продукції, млн. грн.   3110  3050
 2. Матеріальні витрати, млн. грн.    210  205

Задача 4
Умова: Для виробництва продукції двох видів використовується сировина трьох видів, запаси якої обмежені. Дані про норми витрат на кожен виріб, запаси сировини, а також про ціни на вироби містяться в таблиці. Потрібно скласти такий план виробництва продукції кожного виду, щоб загальна вартість продукції була якнайбільшою.

 Види сировини   Норми витрат сировини на один виріб, г.      Загальні запаси сировини, кг.  
   А  В   
 1  150  180   360
 2  60  40  180
 3  50  30  180
 Ціна виробу, грн.    50  60  

Сформулювати цільову функцію та обмеження задачі лінійного програмування, розв’язати її симплексним методом і дати розв’язку економічну інтерпретацію.
Задача 5
Умова: Відомі дані про попит на продукцію підприємства за минулі 21 рік в порівняних цінах (тис. грн.):

 Рік   Попит на продукцію
 1  22
 2  24
 3  26
 4  27
 5  25
 6  26
 7  27
 8  29
 9  28
 10  30
 11  31
 12  32
 13  33
 14  31
 15  35
 16  36
 17  38
 18  40
 19  46
 20  48
 21  50

За цими даними виконати наступне:
1. Побудувати графік динаміки попиту на продукцію;
2. За допомогою аналітичного вирівнювання визначити основну тенденцію розвитку попиту на продукцію;
3. Обчислити теоретичні значення рівнів ряду динаміки за аналітичною формулою і зобразити на графіку теоретичну лінію (разом з емпіричною);
4. Методом математичної екстраполяції скласти прогноз попиту на продукцію підприємства на наступні чотири роки.
Список використаної літератури

Количество страниц

21
Дата размещения

2014
Цена

120.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз» (Варіант 5) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 21 2019 08:11
ry-diplomer.com/diplomy-v-smolenske

подробно

www.progressive.ua