Контрольна робота з дисципліни

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» (варіант 1)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Вища математика arrow Вища математика arrow Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» (варіант 1)
Код

DM-2148
Содержание

Завдання 1
Розв’язати систему рівнянь: а) методом Крамера, б) оберненої матриці, в) методом Гаусса:
 {x-2y+3z=6

  {2x-3y-4z=0

  {3x-2y-5z=6
Завдання 2
Задано координати вершини піраміди АВСD. Знайти:
1) довжину ребра АВ;
2) кут між ребрами АD і АC;
3) площу ΔАВС;
4) об‘єм піраміди;
5) рівняння площини, що проходить через точки  А,С,D;
6) довжину висоти ВВ1 піраміди
А( 0;-1; 2)   В( 4; 5; -2)   С(2; 3; 6)   D( 3; 2; 3)
Завдання 3
У трикутнику, заданому вершинами A,B i C : A(2;2) ,B(3;3)  ,C(4;5)  , знайти:
1) рівняння і довжину медіани AM ;
2) рівняння і довжину висоти AN  ;
3) гострий кут між медіаною АМ та висотою AN.
Завдання 4
    Скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані від точки F до відстані до прямої х=а дорівнює ε. Отримане рівняння привести до канонічного виду і побудувати криву.
F(10;0); x=12; ε=1
Завдання 5

Вказати тип кривої та побудувати її.
 .2x2+2y2-3x-4y-10-0
Завдання 6
Обчислити визначники. Розкласти за і-м рядочком, розкласти за j-м  стовпчиком, попередньо зробити нулі в і-му рядочку.
і=3; j = 2
 | 3   2   1   0|

 | 5   0   -6   1|

 | -2   2    1  3|

 |-1   3   2    1|
Список використаної літератури

Количество страниц

11
Дата размещения

2014
Цена

55.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Вища математика» (варіант 1) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 19 2019 21:37
купить диплом магистра

ремонт двигателя скутера 50 кубов

купить курсовую работу в Волгограде