Задачі з дисципліни «Макроеконо

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Задачі з дисципліни «Макроекономіка»

Тип работы

Задача
Категория

Мікро-, макро-, мегаекономіка arrow Задачі з дисципліни «Макроекономіка»
Код

DM-2215
Содержание

Завдання 1
Відома функція споживання (C ), державні закупівлі (G ) і інвестиції (I ):

 C=C¯ + MPCx(Y-T¯)

 G=100

 I=250
 
Значення автономного споживання = 881,
граничної схильності до споживання = 0,3,
податків = 12
Визначте:
•    рівноважний дохід;
•    рівноважне споживання;
•    національні інвестиції і національні заощадження;
•    на скільки зміниться рівноважний дохід і споживання, якщо автономне споживання збільшиться на 200 грошових одиниць?
Побудуйте графік „кейнсіанського хреста”, на графіку покажіть прирости сукупних витрат і рівноважного доходу.
Завдання 2
Розглянемо домогосподарство, яке існує два періоди: молодість і старість. Відома функція корисності домогосподарства від обсягів споживання у молодості (C1 ) і у старості (C2 ):
 U=C1a xC2β
Трудовий дохід у молодості становить 1584 грошових одиниць,
трудовий дохід у старості становить 0 грошових одиниць.
Ставка процента дорівнює 12 відсотків.
Визначте:
-  Оптимальний обсяг споживання у старості і молодості;
-  Чи є домогосподарство кредитором у першому періоді? Чому дорівнює обсяг заощаджень?
-  побудуйте графік розв’язку задачі домогосподарства;
-   рипустимо, що трудовий дохід у другому періоді становитиме 2000 грошових одиниць. Чи буде домогосподарство кредитором у даному випадку?
Значення параметрів:
- a    = 0,81
- β   = 0,15
Завдання 3
Відомі значення параметрів моделі IS-LM:

 Автономне споживання    881   
 Чутливість інвестицій до зміни ставки відсотка, d  500
 Державні витрати, G  566
 Автономні інвестиції, Іа  100
 Гранична схильність до споживання, МРС  0,8
 Грошова маса, М  400
 Рівень цін, Р  1
 Чутливість попиту на гроші до зміни ставки відсотка, h  100
 Чутливість попиту на гроші до зміни доходу, k  0,25
 Ставка податку, t  0,25

Розрахуйте рівноважні значення основних макроекономічних показників і заповніть таблицю:

 Макроекономічний показник    Рівноважне значення  
 Дохід  
 Ставка відсотка  
 Приватні заощадження  
 Національні заощадження  
 Приватні інвестиції  
 Національні інвестиції  
 Використовуваний дохід  
 Споживання  
 Податкові надходження  
 Мультиплікатор державних закупівель   
 Мультиплікатор грошової маси  

Розрахуйте відповідні прирости макроекономічних показників, якщо державні закупівлі збільшаться на 100 грошових одиниць.
Завдання 4
Економіку Солоуманії характеризують такі дані:

 Темп зростання трудових ресурсів   2  
 Норма заощаджень  29
 Чисельність населення у 1946 році (млн. чоловік)   5
 Чисельність зайнятих у сільському господарстві у 1946 році (млн. чоловік)  0,5 
 Вартість основних засобів у 1946 році (млрд. дол.)  2
 Норма амортизації  29
 Чисельність зайнятих у готельному бізнесі у 1946 році (млн. чоловік)  0,5
 Коефіцієнт факторної еластичності капіталу (α)  0,3

Виробнича функція, що встановлює залежність між обсягами капіталу, праці і ВВП має наступний вигляд:
Y=Ka x L1-a
альфа (α) = 0,25
Заповніть наступну таблицю

 Макроекономічний показник    Рівноважне значення
 Фондоозброєність у стаціонарному стані (стійкий рівень фондоозброєності)   
 Споживання у розрахунку на одного працівника у стаціонарному стані  
 ВВП у розрахунку на одного працівника у стаціонарному стані  
 Норма заощаджень за золотим правилом  
 Споживання у розрахунку на одного працівника за золотим правилом  
 Темп зростання ВВП на душу населення у стаціонарному стані  
 Темп зростання ВВП у стаціонарному стані  

Завдання 5
Відома функція споживання ( C), державні закупівлі (G ) і інвестиції ( I):
C=C¯+MPCx(Y-T¯),

 G=100,

 I=250.
Імпорт дорівнює нулю.
Функція експорту має вигляд: Ex=10+0.01xY
Значення автономного споживання = 881 ,  
граничної схильності до споживання = 0,3 ,
податків = 12.
Визначте:
•    рівноважний дохід;
•    рівноважне споживання;
•    національні інвестиції і національні заощадження;
•    на скільки зміниться рівноважний дохід і споживання, якщо автономне споживання збільшиться на 200 грошових одиниць?
Побудуйте графік „кейнсіанського хреста”, на графіку покажіть прирости сукупних витрат і рівноважного доходу.

Количество страниц

15
Дата размещения

2014
Цена

120.00

Для покупки готовой работы: Задачі з дисципліни «Макроекономіка» (Задача) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 26 2019 14:14
best-cooler.reviews/category/fit-fresh/

http://best-cooler.reviews

best-cooler.reviews/k2-coolers-for-sale-review/