Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Задачі з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті»

Тип работы

Задача
Категория

Економіка arrow Моделі та методи arrow Задачі з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті»
Код

DM-2405
Содержание

Задачі до теми 5 «Методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та(або) ризику»
Задача 1 . Вибрати кращу альтернативу, якщо попит буде низьким, середнім, високим. Визначити оптимальну альтернативу за критеріями: максиміну (критерій Вальда, песимістичний); максимаксу (оптимістичний); Гурвіца (критерій песамізму-оптимізму) при значенні коефіцієнту оптимізму – 0,3; мінімакс (критерій Севіджа); Лапласа; Байєса при значеннях імовірності оточуючого середовища PH=0,3, PC=0,4, PB=0,5 .

 Потужність виробництва     Окупність, млн.грн. при можливому попиті    Оцінка альтернатив за різними критеріями     
 низька   середня    висока     a p j   aoj      k(p/0)j    k min max  kL  kB
 1  2  3  4  5  6
 Мала  8  9  12            
 Середня  6  8  10            

Задача 2 . Вибрати кращу альтернативу, при можливих строках налагодження масового попиту. Визначити оптимальну альтернативу за критеріями: максиміну (критерій Вальда, песимістичний); максимаксу (оптимістичний); Гурвіца (критерій песамізму-оптимізму) при значенні коефіцієнту оптимізму – 0,4; мінімакс (критерій Севіджа); Лапласа; Байєса при значеннях імовірності оточуючого середовища PH=0,3, P0,5p=0,4, P1p=0,5, P1,5p=0,6.
Задачі до теми 6 «Моделі та методи управління запасами»
Задача 1.
Підприємство за рік планує випустити 5 тис. одиниць продукції, яку відпускає партіями. Вартість одного налагодження обладнання - 60 грн. Вартість зберігання одиниці запасу продукції 5 грн. на рік. Кількість робочих днів – 365. Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.
Задача 2.
Підприємство виготовляє кухонні раковини, купує необхідні відливки у ливарного заводу. Продукція проходить процес машинної обробки, шліфується, покривається емаллю та відвантажується на склади. Виробничий план підприємства щоденно становить 30 мийок або 4000 штук за рік. Кількість робочих днів – 250. Витрати підприємства на 1 мийку наведено у табл. 6.5.
Таблиця 6.5.

Витрати МП «Фортуна» на 1 кухонну мийку

 Витрати   Умовні позначення   Сума,грн.
 Витрати на придбання раковин-напівфабрикатів   С  20,0
 Поточні витрати (в т.ч. процентні ставки, страхування, зберігання тощо)  З  2,5
 Витрати на виконання замовлення (в т.ч. відвантаження, телефонні переговори, поштові витрати тощо)  р  15,0

Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.
Задача 3.
Планом підприємства на рік передбачено виробити - 10 тис. деталей. Одна деталь коштує 12 грн., витрати на збереження однієї деталі за рік становлять 2,5 грн. Витрати на одне замовлення становлять 130 грн. Кількість робочих днів – 365. Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень.
Задача 4.
Підприємство виготовляє стільці. Визначити до якого класу відносяться запаси. Вихідні дані для аналізу наведено у табл. 6.6.
Таблиця 6.6.
Дані про запаси підприємства

 Найменування запасів   Вартість запасів на 1 стілець, грн.   Частка запасів на 1 стілець, %  Частка запасів з першого до вказаного у найменуванні, %  Віднесення запасу до класу
 Деревина  3,00      
 Фарби  1,00      
 Пластик  0,30      
 Упаковка  0,25      
 Клей  0.30      
 Етикетка  0,10      
 Всього  4,95  100,0     х     х

Задачі до теми 7 «Моделі та методи системи масового обслуговування»
Задача 1.
Нехай одноканальна система масового обслуговування з відмовами представляє собою один пост повсякденного обслуговування для миття автомобілів. Замовлення – автомобіль, що прибув у момент, коли пост зайнятий, - отримує відмову в обслуговуванні. Інтенсивність потоку автомобілів λ=4  (автомобіль на годину). Середня тривалість обслуговування t¯ обсл=1,2 годин. Потік автомобілів і потік обслуговувань є найбільш простими.
Потрібно встановити у встановленому режимі граничні значення: відносної пропускної спроможності q ; абсолютної пропускної спроможності А; імовірності відмови Pвідм.
Порівняйте фактичну пропускну спроможність системи масового обслуговування з номінальною, яка була б, якщо б кожен автомобіль обслуговувався точно 1,2 години і автомобілі слідували один за іншим без перерви.
Задача 2.
Спеціалізований пост діагностики представляє собою одно канальну систему масового обслуговування. Кількість стоянок для автомобілів, що очікують проведення діагностики, обмежене і дорівнює 4 [(N-1)=4] . Якщо всі стоянки зайняті, тобто в черзі вже перебуває чотири автомобілі, то черговий автомобіль, що прибув на діагностику, у чергу на обслуговування не стає. Потік автомобілів, що прибувають на діагностику, розподілений за законом Паусона і має інтенсивність λ=0,8   (автомобіля на годину). Час діагностики автомобіля розподілено за показниковим законом і в середньому дорівнює 1,02 (t‾ ).
Необхідно визначити імовірнісні характеристики поста діагностики, що працює у стаціонарному режимі.
Задача 3.
Спеціалізований пост діагностики представляє собою одноканальну систему масового обслуговування. Нехай досліджуваний пост діагностики має необмежену кількість площадок для стоянки автомобілів, які перебувають на обслуговуванні, тобто тривалість черги необмежена.
Потік автомобілів, що прибувають на діагностику, розподілений за законом Паусона і має інтенсивність λ=0,8  (автомобіля на годину). Час діагностики автомобіля розподілено за показниковим законом і в середньому дорівнює 1,02 (t‾ ).
Необхідно визначити фінальні значення наступних імовірнісних характеристик:
імовірності станів системи (поста діагностики);
середню кількість автомобілів, що перебувають у системі (на обслуговуванні і у черзі);
середню тривалість перебування автомобіля в системі (на обслуговуванні і у черзі);
середню кількість автомобілів у черзі на обслуговуванні;
середню тривалість перебування автомобіля у черзі.
Задача 4.
Нехай n-канальна система масового обслуговування представляє собою обчислювальний центр з трьома (n=3 ) взаємозамінних комп’ютери для рішення задач, що надходять. Потік задач, що надходять до обчислювального центру, мають інтенсивність λ=2  задач на годину. Середня тривалість обслуговування t¯ обсл=0,8 годин. Потік замовлень на рішення задач і потік обслуговування цих замовлень є найбільш простими.
Необхідно розрахувати кінцеві значення:
імовірності станів системи (обчислювального центру);
імовірності відмови в обслуговуванні замовлення;
відносної пропускної спроможності системи (обчислювального центру);
абсолютну пропускну спроможність системи (обчислювального центру);
середньої кількості зайнятих комп’ютерів у обчислювальному центрі.
Визначте, скільки додатково потрібно придбати комп’ютерів, щоб збільшити пропускну спроможність системи (обчислювального центру) в 2 рази.
Задача 5.
Механічна майстерня заводу з чотирма постами (каналами) виконує ремонт малої механізації. Потік зіпсованих механізмів, що прибувають у майстерню, - паусоновський і має інтенсивність λ=2  механізми на добу, середній час ремонту одного механізму розподілено за показниковим законом і дорівнює t‾=0,25   доби. Припустимо, що іншої майстерні на заводі немає, і, значить, черга механізмів перед майстернею може зростати практично необмежено.
Необхідно визначити наступні граничні значення ймовірностей характеристики системи:
імовірності станів системи;
середню кількість замовлень в черзі на обслуговування;
середню кількість замовлень, що перебувають в системі;
середню тривалість перебування замовлення в черзі;
середню тривалість перебування замовлення в системі.

Количество страниц

20
Дата размещения

2015
Цена

250.00

Для покупки готовой работы: Задачі з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» (Задача) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 24 2019 17:31
ry-diplomer.com/kupit-diplom-santexnika

lovingly handmade pornography

купить отчет по практике