Задачі з дисципліни «Хімія»

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Задачі з дисципліни «Хімія»

Тип работы

Задача
Категория

Хімія arrow Задачі з дисципліни «Хімія»
Код

DM-0235
Содержание

251. Обчисліть рН розчину, якщо концентрація іонів ОН- дорівнює (моль/л): 2,52•10-5; 1,78•10-7; 0,000004 (Відповідь: 9,4; 7,25; 8,6)
271. Складіть електронні рівняння. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакції. Для кожної реакції вкажіть, яка речовина є окислювачем, а яка – відновником, яка речовина окислюється, а яка – відновлюється.
P + HClO3 + H2O  H3PO4 + HCl
H3AsO2 + KMnO4 + H2SO4  H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
291. За якої умови буде працювати гальванічний елемент, електроди якого зроблені з одного й того ж металу? Складіть схему, напишіть електронні рівняння електродних процесів і обчисліть ЕРС гальванічного елемента, у якому один нікелевий електрод знаходиться в 0,001н розчин, а другий – в 0,01 н розчині сульфату нікелю. (Відповідь: 0,0295В)
311. Складіть координаційні формули комплексних сполук кобальту:
3NaNO2 • Co(NO2)3 ; CoCl3 •3NH3 •2H2O; 2KNO2 •NH3 • Co(NO2)3
Координаційне число кобальту дорівнює 6. Напишіть рівняння дисоціації цих сполук у водних розчинах
331. Складіть електронні та молекулярні рівняння реакцій взаємодії: а) берилію з розчином лугу; б) магнію з концентрованою сірчаною кислотою, якщо окислювач набуває нижчого ступеня окиснення.
341. Яку масу Na3PO4 треба додати до 500 л води, щоб усунути її карбонатну твердість, що дорівнює 5 ммоль/л? (Відповідь: 136,6 г)
351. Вода, яка містить гідрокарбонат магнію, має твердість 3,5 ммоль/л. Яка маса гідрокарбонату магнію міститься у 200 л цієї води? (Відповідь 51,1 г).
371. Чому сірчиста кислота може бути і окисником і відновником. Складіть рівняння реакцій взаємодії H2SO3 з :а) сірководнем; б)хлором
401. Азотною кислотою марганець окислюється до нижчого ступеня, реній при взаємодії з HNO3 набуває вищого ступеня окислення. Які сполуки при цьому одержують? Складіть електронні й молекулярні рівняння відповідних реакцій

Количество страниц

7
Дата размещения

2012
Цена

80.00

Для покупки готовой работы: Задачі з дисципліни «Хімія» (Задача) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 24 2019 06:08
diploma-home.com/spetsialnost-diplom-pgs.html

karter-kiev.net/zaschity-kartera/seat-72.html

электроды купить