Відповіді на питання з дисциплін

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Відповіді на питання з дисципліни «Демографія» (робота на російській мові)

Тип работы

Відповіді на питання
Категория

Географія arrow Відповіді на питання з дисципліни «Демографія» (робота на російській мові)
Код

DM-2652
Содержание

1. Демографія як центральна частина системи знань про народонаселення.
2. Структура системи демографічних наук.
3. Різновиди руху населення. Дві точки зору на предмет демографії.
4. Методи та мова демографії.
5. Місце демографії в системі наук.
6. Прикладні демографічні дослідження.
7. Соціально-демографічне прогнозування.
8. Теоретичні засади демографічної політики.
9. Головні поняття й категорії демографії.
10. Головні напрямки розвитку демографії в України.
11. Формування демографічної думки в Україні у XVIII сторіччі.
12. Розвиток демографічної думки в Україні у ХІХ – на початку ХХ сторіччя.
13. Соціолого-демографічні дослідження в Україні на початку ХІХ сторіччя.
14. Демографічні проблеми у працях І.Я. Франка та П.А. Грабовського.
15. Дослідження соціальної структури населення та міграцій у контексті демографічного знання на зламі ХІХ та ХХ сторіч.
16. Досягнення демографічної думки у 20-30-х роках ХХ ст.. в Україні.
17. Демографічні дослідження в Україні у 1960-1990-х роках.
18. Джерела демографічної інформації та їх класифікація.
19. Переписи населення від сивої давнини до наших днів.
20. Переписи населення, категорії населення.
21. Основні принципи проведення переписів. Методи і програма перепису населення.
22. Пробні переписи населення та їх завдання, мікропереписи населення.
23. Соціально-демографічне обстеження населення 1985 року.
24. Обстеження населення та їх класифікація, анамнестичне обстеження населення.
25. Поточний облік демографічних подій.
26. Поточний облік міграції населення.
27. Списки та реєстри населення.
28. Цілі й завдання демографічного аналізу.
29. Поперечний і поздовжний аналіз – традиційні методи вивчення демографічних процесів. Межі їх застосування.
30. Реальна та гіпотетична генерації – головні поняття традиційного демографічного аналізу.
31. Теорія стабільного населення.
32. Поняття демографічних сукупностей.
33. Демографічна сітка як засіб аналізу демографічних процесів у генерації та аналізу їх перебігу в часі.
34. Загальне поняття демографічних таблиць, їх класифікації.
35. Демографічні коефіцієнти, їх класифікація.
36. Відносні показники динаміки чисельності населення.
37. Стать і статева структура;
38. Вік і вікова структура, вікова акумуляція;
39. Шлюбний стан і шлюбна структура.
40. Шлюб, шлюбність та шлюбний стан.
41. Шлюбний ринок, шлюбне коло та шлюбний вибір.
42. Шлюбна та статева поведінка, зміни у шлюбній поведінці в процесі переходу до сучасного типу відтворення населення.
43. Припинення шлюбу: овдовіння та розлучуваність.
44. Сім’я та її життєвий цикл.
45. Типи сімейних організацій та сімей.
46. Сім’я та хатнє господарство.
47. Сімейний склад населення.
48. Головні процеси, що впливають на демографічний розвиток сім’ї.
49. Демографічний аналіз шлюбності та розлучуваності.
50. Динаміка шлюбності в Україні у ХХ сторіччі.
51. Народжуваність у демографічному вимірі.
52. Історичні типи відтворення населення: архетип, традиційний, сучасний.
53. Демографічні революції та їх зміст.
54. Демографічний вибух: причини та наслідки.
55. Плідність як біологічне підґрунтя народжуваності.
56. Продуктивність шлюбу.
57. Репродуктивна поведінка, установка та мотивація.
58. Потреба в дітях як соціальна потреба особистості.
59. Структура соціально-нормативної регуляції репродуктивної поведінки в історичному контексті.
60. Внутрішньосімейне регулювання народжуваності. Перехід до малодітності.
61. Диференційна народжуваність.
62. Вимірювання народжуваності: загальний та інтервальні коефіцієнти.
63. Таблиці народжуваності.
64. Стандартизовані коефіцієнти та індекси народжуваності.
65. Сумарний коефіцієнт народжуваності.
66. Коефіцієнт гіпотетичного мінімуму природної народжуваності.
67. Динаміка народжуваності в Україні.
68. Смертність у демографічному вимірі.
69. Екзогенні та ендогенні причини смертності.
70. Перехід до сучасного типу смертності.
71. Тривалість життя.
72. Диференційна смертність.
73. Смертність за причинами смерті.
74. Вимірювання смертності: загальний, вікові, стандартизовані коефіцієнти смертності.
75. Часткові коефіцієнти смертності, показник смертності серед немовлят.
76. Таблиці смертності та середньої тривалості життя.
77. Табличний коефіцієнт смертності; показники, що характеризують тривалість життя.
78. Динаміка смертності в Україні.
79. Класифікація міграцій.
80. Міграційні потоки та міграційні когорти.
81. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація.
82. Міграції як просторова самоорганізація населення.
83. Приживаність новоселів, адаптація переселенців, облаштування переселенців.
84. Міграції та витворення населення.
85. Диференційна міграція.
86. Вимірювання міграцій населення.
87. Міграції в Україні.
88. Демографічні прогнози – поняття, мета та сутність.
89. Класифікація демографічних прогнозів.
90. Прогнози-передбачання, аналітичні прогнози, нормативні прогнози, функціональні прогнози.
91. Методи прогнозування, засновані на математичних функціях: єкстраполяціонний метод, аналітичній метод, метод-компонент.
92. Прогнозування смертності.
93. Прогнозування народжуваності.
94. Прогнозування чисельності населення світу та Україні.
95. Проблеми депопуляції в сучасному світі.
96. Демографічні кризи.
97. Демографічна політика.
98. Депопуляція в Україні: причини, наслідки, перспективи.
99. Основні проблеми демографічної політики в Україні.

Количество страниц

40
Дата размещения

2016
Цена

500.00

Для покупки готовой работы: Відповіді на питання з дисципліни «Демографія» (робота на російській мові) (Відповіді на питання) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 23 2019 17:42
ry-diplomer.com/diplom-sssr

www.ry-diplomer.com/diplom-tekhnikuma

www.best-cooler.reviews