Контрольна робота з дисципліни

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Економетрія» (Варіант 7)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Статистика arrow Контрольна робота з дисципліни «Економетрія» (Варіант 7)
Код

DM-2696
Содержание

Завдання для ДКР 1 (до теми 2)
На підставі даних по дев'яти металобазах побудувати¬ економетричну модель, яка характе¬ризує залежність між витратами обігу, грн., та вантажообігом, грн. Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її па¬раметрів. Зробити економічні висновки.
Таблиця 7

 № з/п   Витрати обігу   Вантажообіг 
 1  2,9  15,7
 2  2,6  17,9
 3  2,7  15,3
 4  2,7  16,3
 5  2,6  17,7
 6  2,5  16,8
 7  2,7  17,5
 8  2,8  16,7
 9  2,9  18,0

Завдання для ДКР 2 (до теми 3)
Нехай на витрати обігу впливають: обсяг вантажообігу, грн., запаси з вантажообігу, грн., та трудомісткість одиниці вантажообі¬гу, людино-год. Щоб побудувати економетричну модель цієї залежності за методом 1 МНК, необхідно бути впевненим, що між фа¬кторами вантажообігу, запасів та трудомісткості не існує мультиколінеарності. Потрібно дослідити наявність мультиколінеарності між цими чинниками на підставі даних, наведених у табл.7.
     Вказівка. Дані кожної таблиці є одним із варіантів наведеного щойно завдання.
Таблиця 7

 № з/п   Вантажо-
 обіг, грн.    
 Запаси грн.   Трудомісткість,
 людино-год       
 1  19,5  41,8  2,17
 2  12,4  38,7  2,40
 3  17,2  40,5  2,24
 4  16,8  34,6  2,13
 5  14,9  13,9  2,55
 6  19,6  31,5  1,90
 7  11,5  52,5  3,00
 8  17,2  37,0  2,22
 9  19,5  43,6  1,96
 10  12,5  48,3  2,82

Завдання для ДКР 3 (до теми 4)
Завдання 1:  Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом товарообігу та середнім рівнем товарних за¬пасів, необхідно перевірити гіпотезу про наявність гетероскедастичності для вихідних даних (табл. 7).
Таблиця 7

 Номер складу   Витрати  на  реалізацію продукції, млн. грн.   Обсяг товарообігу, млн. т .  Середній рівень товарних запасів, млн. т.
 1  200  15  5
 2  180  20  4
 3  250  30  6
 4  240  30  7
 5  230  38  7
 6  220  38  5
 7  210  25  6
 8  250  34  4
 9  200  15  5
 10  190  25  4
 11  250  30  7
 12  240  30  7
 13  230  18  7
 14  280  28  5
 15  210  25  6
 16  200  14  4

Завдання для ДКР 4 (до теми 5)
За даними табл. 7 побудуйте систему одночасних рівнянь попиту та пропозицій. Визначте параметри рівнянь непрямим ме¬тодом найменших квадратів. Обчисліть еластичність попиту та пропозиції залежно від ціни для середніх значень цих змінних.
Таблиця 7

 Номер спостереження   Споживання продукту на душу населення гр. од.
(Y1
 Ціна за одиницю продукту, гр. од.
( Y2
 Дохід на душу населення, гр. од.
( X1
 Витрати на виробництво продукту гр. од.
(X2 )
 1  65  5  200  20
 2  67  7  220  22
 3  66  6  222  20
 4  69  8  225  25
 5  61  10  220  20
 6  68  8  235  15
 7  70  7  240  14
 8  71  7  241  14
 9  72  6  242  12
 10  75  5  245  11
 11  76  4  246  10
 12  78  3  248  9

Список використаної літератури

Количество страниц

19
Дата размещения

2016
Цена

200.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Економетрія» (Варіант 7) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 25 2019 10:57
Продать просо в Киевской области

success book