Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Задачі з дисципліни «Економіка підприємства»

Тип работы

Задача
Категория

Економіка arrow Економіка підприємства arrow Задачі з дисципліни «Економіка підприємства»
Код

DM-2750
Содержание

ЗАДАЧА №1.
Повна первісна вартість основних засобів на початок року 6,3 млн.грн.
В тому числі: будівель, споруд і передавальних пристроїв- 3,2 млн.грн.; машин та обладнання- 1,5 млн.грн; транспортних засобів- 0,7 млн.грн.; приладів та інструментів- 0,6 млн.грн;  інших основних засобів- 0,3 млн.грн.
    Введено в дію нових основних засобів- 0,7 млн.грн.  Місяць введення-  04. Вибуло основних засобів- 0,2 млн.грн. Місяць вибуття- 08.
  Очікуваний термін використання: будівель, споруд і передавальних пристроїв- 34 роки; машин та обладнання- 12 років; транспортних засобів- 4 роки; приладів та інструментів- 3 роки; інших основних засобів- 6 років.
    Рекомендований метод амортизації для:
будівель, споруд і передавальних пристроїв- рівномірний метод;
машин та обладнання- метод рівномірної амортизації;
транспортних засобів- кумулятивний;
приладів та інструментів- кумулятивний;  
інших основних засобів- метод прискореного зменшення залишкової вартості.
    Ступінь зношування на початок року:
будівель, споруд і передавальних пристроїв- 22%;
машин та обладнання- 60%;
транспортних засобів- 21%;
приладів та інструментів- 70%;  
інших основних засобів- 35%.
  Річний обсяг виробленої продукції (без ПДВ)- 28,4 млн.грн.
  Річний прибуток підприємства- 0,5 млн.грн.
  Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності- 598 чол.
обчислити:
1) повну первісну вартість основних засобів підприємства станом на кінець
року;
2) структуру основних засобів на початок року за повною первісною
вартістю;
3) середньорічну вартість основних засобів;
4) залишкову вартість основних засобів станом на початок року;
5) річну суму амортизаційних відрахувань для окремих груп основних
засобів;
6) показники, що характеризують:
а) рух основних засобів;
б) стан основних засобів (на початок року);
в) ефективність використання основних засобів;
г) рівень фондоозброєності праці.
ЗАДАЧА №2.
    Реалізована за рік продукція у році:
Базовому- 39,1 млн.грн;
Звітному- 25,3 млн.грн.
    Річний прибуток у році:
Базовому- 1,2 млн.грн;
Звітному- 0,9 млн.грн.
     Середньорічні залишки обігових коштів у році:
Базовому- 1,6 млн.грн;
Звітному- 1,4 млн.грн.
обчислити:
1) показники, що характеризують процес оборотності обігових коштів підприємства в базовому та звітному роках;
2) величину відносного звільнення обігових коштів у звітному році порівняно з базовим.
Зробити висновки щодо динаміки ефективності використання обігових коштів підприємства.
ЗАДАЧА №3
Ціна продажу 1 кг продукту: 0,81 грн.
Змінні витрати (сировина, матеріали, праця, накладні витрати) на одиницю (1кг) продукції: 0,45 грн.
Загальна сума постійних витрат по підприємству за рік: 62320 грн.
Обсяг реалізації продукції за минулий рік: 860 т.
          Дирекція підприємства не задоволена результатами діяльності за минулий рік і розглядає декілька можливостей зростання прибутковості, а саме:
- підвищення витрат на просування продукції на ринку;
- підвищення зовнішнього вигляду продукції з одночасним збільшенням ціни
реалізації;
- підвищення ціни реалізації.
Необхідно оцінити привабливість для підприємства і доцільність здійснення
зазначених заходів за наступних умов:
1. Менеджер зі збуту впевнений, що рекламна кампанія здатна збільшити обсяг реалізації продукції на 30%. Якщо метою дирекції підприємства є підвищення прибутку поточного року на 30% порівняно з минулим роком, тоді яку максимальну суму може підприємство витратити на рекламу?
2. Припустимо, що підприємство з метою підвищення привабливості продукції для споживача планує поліпшити упаковку продукції, що призведе до підвищення змінних витрат на 0,03 грн. на одиницю продукції. Ціна продукції планується підняти на 4,5%. Обчисліть прибуток підприємства в поточному році.
3. Підприємство збільшує ціну продажу на 8% . Обсяг реалізації падає на 12%. Чи буде рішення підвищити ціну правильним? Обчислити обсяг реалізації, необхідний за нової ціни, щоб підприємство отримало такий же прибуток, як і минулого року.
Зробити висновки щодо доцільності обрання того чи іншого напрямку
зростання прибутковості діяльності підприємства в поточному році.
ЗАДАЧА №4.
     Підприємство розробило новий продукт, проектний життєвий цикл якого 5років. Після п’яти років експлуатації обладнання, необхідне для виробництва продукту, можна продати за 30 тис. грн. Прийняте рішення про застосування системи рівномірної амортизації.
Очікується, що крім витрат на обладнання, внаслідок необхідності збільшення виробничих запасів зростуть залишки оборотних коштів підприємства.
    Після вивчення ринку виявлено, що очікуваний щорічний чистий дохід підприємства становитиме рівні величини. Щорічні операційні витрати також будуть розподілені рівномірно протягом життєвого циклу продукту. Користуючись даними, вирішити, чи доцільним є виробництво нового
продукту.
ДАНО:
Вартість технологічного устаткування: 189,2 тис.грн.
Приріст оборотних коштів підприємства: 51 тис.грн.
Дисконтна ставка: 24%.
Річний чистий дохід підприємства: 360 тис.грн.
Річні операційні витрати підприємства (без амортизаційних відрахувань): 180тис.грн.
  

Количество страниц

12
Дата размещения

2016
Цена

120.00

Для покупки готовой работы: Задачі з дисципліни «Економіка підприємства» (Задача) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 16 2019 20:31
https://steroid-pharm.com

steroid-pharm.com