Задачі з дисципліни «Соціально-е

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Задачі з дисципліни «Соціально-економічна статистика»

Тип работы

Задача
Категория

Статистика arrow Задачі з дисципліни «Соціально-економічна статистика»
Код

DM-0257
Содержание

Задача 1.
Умова: Маємо наступні дані про наявність і рух основних засобів, млн. грн.:
Повна вартість основних засобів на початок року 210
Протягом року:
введено нових 30
вибуло по вартості з врахуванням зношення 4
повна вартість вибулих засобів 20
Зношення основних засобів на початок року, % 20
Річна норма амортизації, % 10
Задача 2.
Умова: Визначити індекси собівартості електроенергії змінного, фіксованого складу й структурних зрушень з урахуванням таких даних:
Електростанція Вироблено електроенергії, тис.кВт. рік Собівартість 1тис.кВт.рік, грн.
базовий період
звітний період
базовий період звітний період
1-ша
1000 800 10 11
2-га 1500 1200 9 9
3-тя 2000 3000 8 10
Задача 3.
Умова: Визначити середньоспискову чисельність працюючих за перше півріччя, якщо за січень їх чисельність дорівнювала 94 чол., за лютий – 86 чол., за ІІ квартал – 80 чол. Якщо відомо, що ними у березні відпрацьовано 1536 людино-днів, неявки - 314 людино-днів, цілоденні простої – 10 людино-днів.
Задача 4.
Умова: Середньогодинна продуктивність праці робітника підприємства у звітному періоді проти базового підвищилась на 5%, середня тривалість робочого дня скоротилась за цей період на 2%, тривалість робочого періоду зросла на 3%.
Чисельність промислово-виробничого персоналу в базовому періоді становили 100, а в звітному – 110 чол., чисельність робітників – відповідно 80 та 92 чол.
Визначити приріст продуктивності праці одного робітника промислово-виробничого персоналу.
Задача 5.
Умова: На основі наведених нижче даних про розподіл населення України за І квартал 2010 року за рівнем середньодушових загальних доходів охарактеризувати ступінь диференціації доходів населення за допомогою коефіцієнта Джині.
Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів у місяць, грн. Населення,
у % до підсумку
до 300,0 1,1
300,1 - 480,0 4,7
480,1 - 660,0 10,5
660,1 - 840,0 15,3
840,1 - 1020,0 17,0
1020,1 - 1200,0 14,6
1200,1 - 1380,0 10,8
1380,1 - 1560,0 7,2
1560,1 - 1740,0 5,3
1740,1 - 1920,0 3,7
понад  1920,0 9,8
Задача 6.
Умова: Маємо такі дані по підприємству за два періоди, тис. грн.
Показник Базовий період Звітний період
Обсяг виручки від реалізації продукції
6420 6410
Середній залишок оборотних коштів 940 930
Обчисліть за кожний період коефіцієнти швидкості обігу та розмір вивільнення або додаткового залучення оборотних коштів внаслідок зміни швидкості їх обороту.
Задача 7.
Умова: Маємо наступні дані по підприємствам:
№ підприємства Базисний період Звітний період
Середній виробіток (тис. грн.) на 1 працюючого Середньорічна чисельність працюючих (чол.) Середній виробіток (тис. грн.) на 1 працюючого Середньорічна чисельність працюючих (чол.)
1 14,3 150 14,5 155
2 59,6 128 60,0 120
Визначте: 
1) по двом підприємствам разом індекси продуктивності праці змінного складу, фіксованого складу і вплив структурних зрушень;
2) зміну виробництва продукції за рахунок продуктивності праці і чисельності працюючих.
Список використуваної  літератури
Количество страниц

17
Дата размещения

2012
Цена

90.00

Для покупки готовой работы: Задачі з дисципліни «Соціально-економічна статистика» (Задача) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 21 2019 07:47
http://best-cooler.reviews