Контрольна робота з дисципліни «

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія» (Варіант 8)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Економіка arrow Економічна теорія arrow Контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія» (Варіант 8)
Код

DM-0298
Содержание

1. Теоретичні питання
1.1. Теорії вартості основних економічних шкіл/напрямків економічної теорії
1.2. Особливості виробництва та ціноутворення на ринку монополістичної конкуренції
1.3. Структура населення на ринку праці. Рівень безробіття та його форми
1.4. Платіжний баланс країни. Зовнішньоекономічна рівновага й нерівновага
2. Розкрити зміст категорій і понять
Сукупний попит (AD)
Сукупне пропонування (AS)
Інфляція
Безробіття
Економічна криза
Натуральне виробництво
Корисність
Мінова вартість
Ціна
Закон вартості
3. Тести
3.1. Роль цінового механізму в ринковій економіці полягає у:
а) розподілі благ та інформуванні суб`єктів ринку;
б) забезпеченні соціальної справедливості;
в) розвитку виробництва;
г) усі попередні відповіді правильні.
3.2. Термін ”недосконалий конкурент” відноситься до продавця, який:
а) єдиний продавець на ринку;
б) може вплинути на обсяги реалізації та ціни, має певну ринкову владу;
в) використовує неефективні засоби виробництва;
г) є найгіршим продавцем на ринку.
3.3. Яка з характеристик суперечить поняттю “ринок досконалої конкуренції”?
а) жоден з продавців не може впливати на ціну товарів;
б) вхід на ринок є вільний;
в) товар пропонується невеликою кількістю продавців;
г) на ринку пропонуються стандартні товари;
д) продавці не мають цінової стратегії.
3.4. Основна перевага цінового механізму виражається у:
а) ефективному розподілі ресурсів;
б) зменшенні нерівності в доходах;
в) стабілізації розвитку економіки;
г) наданні свободи вибору всім суб`єктам ринку.
3.5. Система ціноутворення, при якій лікар запрошує за відвідування 40 грн. з пенсіонерів і 60 грн. - з інших категорій пацієнтів, називається:
а) ціновим лідерством;
б) ціновою дискримінацією;
в) регульованими цінами;
г) монопольним вилученням надлишку виробника.
3.6. Яка з означених характеристик не відноситься до ринкової економіки?
а) конкуренція;
б) централізоване планування;
в) приватна власність;
г) свобода підприємницького вибору.
3.7. За наявністю багатьох недоліків у цінового ринкового механізму є одна перевага. Вона виражається:
а) в наявності особистої свободи у всіх суб’єктів ринку;
б) в стабільному розвитку економіки;
в) в рівному розподілі доходів;
г) в ефективному розподілі ресурсів.
3.8. Проблема «яким чином виробляти» в ринковій економіці вирішується:
а) на основі обсягу і динаміки споживчого попиту, які виражаються через кінцеві ціни на продукт;
б) через потяг виробників до отримання прибутку та до мінімізації витрат виробництва;
в) через запровадження спеціалізації виробництва на тлі застосування різних технологій;
г) через застосування на виробництві виключно нового устаткування.
3.9. Якою має бути мінімальна частка приватної власності, щоб господарська система певної країни могла бути визначеною, як ринкова?
а) 100 %
б) 20 %
в) 30 %
г) 70 %
3.10. До якого типу ринкової економіки належить сучасна економіка України?
а) до соціально-орієнтованої ринкової економіки;
б) до змішаної економіки;
в) до вільної ринкової економіки;
г) до адміністративної економіки.
Список використаних джерел
Количество страниц

26
Дата размещения

2012
Цена

100.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія» (Варіант 8) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 18 2019 07:02