Контрольна робота з дисципліни «

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Фізика»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Фізика arrow Фізика arrow Контрольна робота з дисципліни «Фізика»
Код

DM-0353
Содержание

114
Снаряд, що летів зі швидкістю v= 400м/c  , розірвався на осколки. Менший осколок, маса якого становить 40% маси снаряда, полетів у протилежному напрямі зі  швидкістю v1=150м/c  . Визначити швидкість v2більшого осколка.
134
У горизонтальній площині навколо вертикальної осі обертається тонкий стержень довжиною 0,5 м і масою 1 кг. Симетрично осі обертання, що проходить через середину стержня, на відстані 10 см від неї, на стержні розміщення дві невеликі муфти масою 2 кг кожна. Кутова швидкість обертання 2 с-1. Чому дорівнюватиме кутова швидкість, якщо муфти перемістити на кінці стержня?
154
Обруч і диск мають однакову вагу і котяться без ковзання з однаковою лінійною швидкістю v. Кінетична енергія обруча Wk1= 40Дж . Знайти кінетичну енергію Wk2 диска 
174
Знайти різницю фаз коливань двох точок, що лежать на промені на відстані 2 м одна від одної, якщо довжина хвилі дорівнює 1 м.
214
Найймовірніша швидкість молекул деякого газу vim=  1820 м/c. Який це газ? Які середня арифметична і середня квадратична швидкості молекул газу, якщо температура газу T = 390 К? 
234
Для розрахунку опалюваної системи розраховують втрати кількості теплоти поверхні стін будинку протягом доби. Товщина цегляної стіни d = 0,4 м, температури стіни всередині та ззовні будинку відповідно дорівнюють Т1=291К і Т2 =253 К. Визначити втрати енергії через 1 м2 поверхні цегляної стіни. Якої товщини має бути дерев’яна стіна, щоб втрати кількості теплоти були такими самими?
254
Для підтримування у приміщенні температури 0 ˚С охолоджувальна установка, яка працює за циклом Карно, щогодини виконує роботу 5 Дж. Визначити температуру навколишнього середовища, якщо коефіцієнт охолодження (відношення кількості теплоти, що відведена від охолоджуваного тіла, до роботи, яка виконується в циклі холодильної машини) ε=7 .
274
У деяку рідину на незначну глибину занурено капілярну трубку діаметром 0,5 мм. Визначити масу рідини, яка була втягнута в трубку, якщо коефіцієнт поверхневого натягу a=6•10-2H/м  .
314
Електричне поле створене двома точковими зарядами q1= 10нKл та q2 = - 20нКл, розміщеними на відстані 0,2 м один від одного. Визначити напруженість у точці, віддаленій від першого заряду на 0,3 м та від другого – на 0,5 м.
334
Знайти електроємність C ізольованої металевої кулі радіуса R = 0,01 мм та її енергію, якщо заряд кулі 10 Кл.
354
Два циліндричних провідника один з міді, інший із алюмінію – мають однакову довжину та однаковий опір. У скільки разів мідний провід важчий за алюмінієвий?
374
Середня напруженість електричного поля Землі становить 130 В/м. Визначити густину струму провідності в атмосфері, якщо в 1 м3 повітря міститься n = 7·10-8м-3 пар одновалентних іонів, що зумовлюють провідність. Рухливість іонів повітря в+ = 1,37·10-4м2 /В·с та в-= 1,91·104м2/В·с.
Количество страниц

8
Дата размещения

2012
Цена

110.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Фізика» (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 23 2019 12:28
続きを読みます adulttorrent.org

unc-mps.com.ua

avto-poliv.com.ua