Контрольна робота з дисципліни «

Megacartao

ИЦ "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Фізика»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Фізика arrow Контрольна робота з дисципліни «Фізика»
Код

DM-0354
Содержание

Задача 469
Швидкість поширення електромагнітних хвиль у кабелі зменшилася на 20% після заповнення діелектриком простору між зовнішнім та внутрішнім провідниками. Визначення діелектричну сприйнятливість діелектрика.
Задача 412
Чому дорівнює відношення магнітного моменту еквівалентного струму до моменту імпульсу орбітального руху електрона в атомі водню? Орбіту вважати круговою.
Задача 427
Коловий виток з магнітним моментом 6А·м2створює магнітне поле з напруженістю в центрі кола, що дорівнює 500 А/м. Визначити силу струму і радіус витка.
Задача 429
Виток радіусом 25 см розташований у площині магнітного меридіана. В його центрі встановлена магнітна стрілка, здатна обертатися навколо вертикальної осі. На який кут відхилиться стрілка, якщо по витку пропускати струм силою 15 А? Горизонтальну складову індукції магнітного поля Землі взяти рівною 20 мкТл.
Задача 569
Показники заломлення речовин для світла з довжиною хвиль 303,4; 214,4; 185,2 нм дорівнюють відповідно 1,544; 1,6618; 1,7102. Обчислити фазову та групову швидкості світла поблизу довжини хвилі 214,4 нм.
Задача 512
На тонку плівку скипидару n=1,48 падає біле світло. Під кутом 60˚ вона здається оранжевоюλ=0,625мкм у відбитому світлі. Якої товщини буде ця плівка у відбитому світлі при куті, який менший у 2 рази?
Задача 527
На діафрагму з круговим отвором нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла λ=0,6мкм . При якій найбільшій відстані між діафрагмою та екраном в центрі дифракційної картини ще буде спостерігатись темна пляма? Діаметр отвору 1,96 мм.
Задача 529
На яких відстанях від точки спостереження потрібно встановити екран з отвором для того, щоб в ньому вкладались одна, три, п’ять, сім зон Френеля? Діаметр отвору 10 мм, фронт падаючої хвилі плоский; довжина хвилі 0,614•10-6 м.
Задача 669
α – частинка міститься в одномірному потенціальному ящику, її мінімальна енергія Еmin=8МеВ . Знайти ширину ящика.
Задача 612
Вирвані світлом фотоелектрони повністю затримуються потенціалом 4 В. Червона межа фотоефекту 0,6 мкм. Визначити частоту падаючого світла.
Задача 627
Тиск світла на дзеркальну поверхню Р= 4мкПа. Визначити концентрацію n0 фотонів поблизу поверхні, якщо довжина хвилі світла, що падає на поверхню,λ=0,5  мкм.
Задача 627
На дзеркальну поверхню площею S=6см2 падає нормально потік випромінювання Ф=0,8 Вт. Визначити тиск P та силу тиску F на цю поверхню.
Количество страниц

12
Дата размещения

2012
Цена

120.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Фізика» (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: �����������, 18 ������ 2019 03:34
www.uniti.ua

У нашей организации классный интернет-сайт с информацией про https://velotime.com.ua.
best-cooler.reviews