Задачі з дисципліни «Фінанси під

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Задачі з дисципліни «Фінанси підприємств»

Тип работы

Задача
Категория

Фінанси arrow Задачі з дисципліни «Фінанси підприємств»
Код

DM-0653
Содержание

Задача 1
Визначити основні показники ліквідності та платоспроможності ( коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт платоспроможності) підприємства за даними таблиці:
Показники Позначення Дані на кінець року
1. Оборотні активи, в тому числі: ОА 4750
- грошові кошти та їх еквіваленти ГК 1532
- розрахунки з дебіторами РД 2100
2. Залучені кошти, в тому числі: ЗК 2460
- довгострокові кредити ДК 800
- короткострокові кредити КК 380
- розрахунки з кредиторами РК 1280
3. Власний капітал ВК 3100
Задача 2
Собівартість одиниці підакцизної продукції підприємства становить С = 210 грн. Роздрібна ціна у торгівельній мережі – РЦ = 600 грн. (у т.ч. ПДВ). Торгівельну надбавку встановлено в розмірі ТН = 150 грн., ПДВ – 20%, ставка акцизного збору – А = 25%. Визначити суму прибутку, яку отримає підприємство-виробник, а також рентабельність продукції.
Задача 3
У І кварталі підприємство реалізувало продукції на Р = 200 тис. грн.; середньоквартальні залишки оборотних коштів становили С = 15 тис. грн.
У ІІ кварталі обсяг реалізації продукції зросте на 14%, а час одного обороту оборотних коштів буде зменшено на один день.
Визначити:
1) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і час обороту в днях у І кварталі;
2) коефіцієнт оборотності оборотних коштів та їх абсолютну величину в ІІ кварталі.
Список використаних джерел
Количество страниц

7
Дата размещения

2012
Цена

80.00

Для покупки готовой работы: Задачі з дисципліни «Фінанси підприємств» (Задача) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 26 2019 14:12
посмотреть biceps-ua.com

101binaryoptions.com