Задачі з дисципліни «Макроеконо�

Megacartao

ИЦ "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Задачі з дисципліни «Макроекономіка»

Тип работы

Задача
Категория

Мікро-, макро-, мегаекономіка arrow Макроекономіка arrow Задачі з дисципліни «Макроекономіка»
Код

DM-0737
Содержание

Задача 2.2
Дані таблиці характеризують функцію споживання (млрд.. гр.. од.) Визначити рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють 16 млрд. гр.. од..
Y 50 70 90 110 130
С 40 52 64 76 88
Тестові завдання
1. Якщо податки на підприємництво зростають:
а) сукупний попит скорочується, а обсяг сукупної пропозиції не змінюється;
б) сукупна пропозиція скорочується, а обсяг сукупного попиту не змінюється;
в) скорочуються сукупний попит та сукупна пропозиція;
г) зростають сукупні попит та пропозиція;
д) всі попередні відповіді не вірні.
2. Яка ознака характеризує золотомонетний стандарт:
а) обов’язкове перебування золотих монет у грошовому обігу;
б) встановлення золотого вмісту грошової одиниці;
в) вільне ввезення золота в країну та вивезення з неї;
г) жорстке співвідношення між запасом золота та внутрішньою кількістю грошей;
д) різкі коливання курсів валют.
3. За «золотим правилом» у моделі Солоу:
а) гранична продуктивність капіталу дорівнює його вибуттю;
б) гранична продуктивність капіталу дорівнює граничній продуктивності праці;
в) середня продуктивність капіталу дорівнює середній величині амортизації;
г) середня продуктивність праці дорівнює граничній продуктивності капіталу.
4. Коли в економіці країни наявна повна зайнятість працездатного населення?
а) за відсутності фрикційного безробіття;
б) за відсутності структурного безробіття;
в) за відсутності циклічного безробіття;
г) за відсутності усіх видів безробіття.
5. Норма обов’язкового резервування:
а) прямо пропорційна сумі обов’язкових резервів;
б) прямо пропорційна сумі залучених депозитів;
в) прямо пропорційна депозитному мультиплікатору;
г) обернено пропорційна відсотковій ставці..
Список використаної літератури
Количество страниц

8
Дата размещения

2012
Цена

75.00

Для покупки готовой работы: Задачі з дисципліни «Макроекономіка» (Задача) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: �����������, 18 ������ 2019 04:27
www.best-cooler.reviews/rtic-can-cooler-review-koozie/