Контрольна робота з дисципліни

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Історія України»

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Історія arrow Контрольна робота з дисципліни «Історія України»
Код

DM-1071
Содержание

Контрольна робота №1
                           Україна на початку XX століття
   1.Єдиною партією Наддніпрянської України, яка обстоювала ідею самостійності України, була:
А) Революційна українська партія;
Б) Українська соціал-демократична робітнича партія;
В) Українська народна партія;
Г)Товариство Українських поступовців.
   
2.Столипінську агарну реформу було розпочато в:
А)1905 р.;          В) 1907 р.;
Б)1906 р.;          Г) 1911 р.
   
3.Автором брошури «Самостійна Україна» був:
А) М.Міхновський;          В) Д.Антонович;
Б) М.Грушевський;          Г) Меленевський.
   
4. Товариство українських поступовців було створено в:
А)1900р.;          В)1905р.;
Б)1904р.;          Г)1908р.
   
5. Позначте наслідки столипінської аграрної реформи.
1) Знищення общинного землекористування і перетворення селян на індивідуальних власників землі;
2)  знищення великого поміщицького землеволодіння та передача землі селянам;
3) зростання валового збору зернових, товарності сільського господарств;
4)  відновлення кріпацтва;
5)  зниження рівня врожайності;
6.) подальше розшарування українського села та загострення соціальних суперечностей;
7)  розвиток капіталістичних відносин у сільському господарстві.
   6. Установіть відповідність між наддніпрянськими політичними партіями та їх лідерами.
А)М.Грушевський, С.Єфремов;           1.РУП;                          
Б)Д.Антонович, М.Русов;                     2.УСДРП;
В)В.Винниченко, С.Петлюра;              3.УНП;
Г)М.Міхновський, О.Макаренко.       4.УДРП;         5.ТУП.
                                                                  
   7. Розташуйте події в хронологічній послідовності.
А)Утворення першої наддніпрянської партії - РУП;
Б)справа Бейліса;
В)початок першої буржуазно-демократичної революції в Росії;
Г)створення Товариства українських поступовців.
     
8. Прочитайте факти біографії історичного діяча та запишіть його прізвище.
Видатний державний діяч, міністр внутрішніх справ і голова ради міністрів Російської імперії, натхненник аграрної реформи 1906-1911 рр. Загинув від рук студента Д.Багрова в Оперному театрі в Києві. Похований на території  Києво-Печерської лаври.
   
9. Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.
«…Ми визнаємо, що наш народ […] перебуває у становищі зрабованої нації. …тільки держава одноплемінного національного змісту може дати своїм членам нічим не обмежувану змогу всестороннього розвитку духовного і осягнення найліпшого гаразду; […] справедливо, що пишний розцвіт індивідуальності можливий тільки в державі, для якої плекання індивідуальності єсть метою, - тоді стане зовсім зрозумілим, що державна самостійністю головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом в сфері меж національних відносин.
   Держава наших предків злучилася з московською державою «як рівний з рівним» і «як вільний з вільним»,…себто дві окремі держави, цілком не залежні одна від другої щодо свого внутрішнього устрою, схотіли з’єднатися для досягнення певних меж народних цілей.
   …Третя Українська інтелігенція стає до боротьби за свій народ, до боротьби кривавої і безпощадної, і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі сі слова: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ…»
1) Як називався документ, уривок із якого наведено вище?
2) Ким та коли він був написаний?

10. Порівняйте соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини та Наддніпрянщини у складі Російської імперії. Зробіть власні висновки.
Контрольна робота №2           10 Клас  
Україна в роки Першої світової війни. Українська революція
 (1917 – 1918)

1.    Позначте подію, яка відбулась 4 (17) березня ё1917р
А) Утворення Української Центральної ради;
Б) початок роботи Українського національного конгресу;
В) проголошення УНР у складі федеративної Росії;
Г) проголошення незалежності УНР.

2.    Перший український уряд – Генеральний Секретаріат очолив:
    А) М.Грушевський;
    Б) О . Керенський;
    В) С. Петлюра;
    Г)  В.Винниченко.

3.    У якому документі УЦР вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень?
          А) 1 Універсал;
          Б) 2 Універсал;
          В) 3 Універсал;
          Г) 4 Універсал.
     4.   Укажіть дату проголошення радянської влади в Україні.
         А)25 лютого(8 березня)1917р.:
Б)4(17)березня1917р.:
В)25 жовтня (7 листопада)1917 р.:
Г)12(25)грудня1917 р.:

   5.    Укажіть положення, що розкривають зміст 1 Універсалу УЦР.
1.Проголошення незалежності УНР;
2.проголошення автономії України;
3.заклик до населення створювати підпорядковані УЦР органи влада на місцях;
4.уведення 8-годиного робочого дня,встановлення державного контролю за виробництвом;
5.УЦР-вищий державний орган влади в Україні до скликання Всенародних Українських зборів;
6.відмова України від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів;
7.створення української державної скарбниці за рахунок спеціального податку з населення
 
6.       Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
А)Генеральний Секретаріат;
Б)Народний Секретаріат;   
В)Центральна Рада;
Г)Український національний конгрес.
1.Перший радянський уряд України,утворений у грудні 1917р.на з’їзді рад у Харкові;
2.представницький орган (парламент),створений у березні 1917р.українськими політичними партіями;
3.перший український уряд,вищий розпорядницький орган державної влади в Україні з липня 1917р.до січня1918р;
4.політична організація ,утворена у серпні 1914р.у Галичині,основною метою якої було проголошення самостійності й соборності України;
5.перший представницький форум українського руху,що відбувся у Києві у квітні 1917р.та висунув вимогу надання Україні національно-територіальної автономії.

7.         Розташуйте події в хронологічній послідовності.
А)Виступ самостійників під керівництвом М.Міхновського;
Б)бій під Крутами;
В)проголошення УНР у складі федеративної Росії;
Г)створення Української Центральної Ради.

8.     Прочитайте факти біографії історичного діяча та запишіть його прізвище.
         Видатний український історик,політичний і державний діяч.
        Очолював кафедру української історії у Львівському університеті, наукове товариство ім. Т. Шевченка. Один із ініціаторів і голова Товариства українських поступовців. У 1917р.був обраний головою Української Центральної Ради. У квітні 1918р.обраний Президентом УНР.У 1929р.звинувачений в організації Українського націоналістичного центру та заарештований. У 1931.висланий до Москви. Помер за    нез’ясованих обставин у Кисловодську.

9.     Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.<…Однині Українська Народна Республіка стає самостійною,ні від кого не залежною,вільною,суверенною державою українського народу .З усіма сусідніми державами...ми хочемо жити в згоді і приязні,але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки...
Отож насамперед приписуємо правительству республіки нашої –Раді Народних Міністрів –від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир[…]цілком самостійно й довести їх до кінця...>
   Коли (місяць,рік)та чому був проголошений цитований Універсал?
10.   Проаналізуйте здобутки та прорахунки в діяльності Української Центральної Ради,дай власну оцінку її діяльності.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3   
Тема: Українська державність в 1917-1921 рр.

1. Головою Директорії був:
A)    В.Винниченко;                                            В)  О. Андрієвський;
Б)  М. Грушевський;                                          Г)  Ф.Швець.

2. ЗУНР було проголошено:
      А) 4 березня 1917р.;                                         В) 13 листопада 1918р.;
      Б) 29 квітня 1918р.;                                          Г)  22 січня 1919р.;

3. Президентом ЗУНР було обрано:
      А) М.Грушевського;                                          В) К.Левицького;
      Б)  Є.Петрушевича;                                            Г) С.Голубовича;

4. Укажіть дату проголошення акту злуки ЗУНР та УНР:
      А) 13 листопада 1917р.;                                      В) 12 грудня 1919р.;
      Б) 14 листопада 1918р.;                                       Г)  22січня 1919р.;

5. Позначте характерні риси політики “воєнного комунізму”:
       
     1    Запровадження продрозкладки;
2    недоторканість приватної власності;
3    націоналізація усіх галузей промисловості;
4    загальна трудова повинність;
5    перехід до вільної торгівлі;
6    уведення карткової системи;
7    відновлення поміщицької власності на землю.

6. Установіть відповідність між історичними постатями та посадами, які вони обіймали:

    А) Х.Раковський;                                        1. Член Директорії, отаман військ УНР;
    Б)  К.Левицький;                                          2. Гетьман Української держави;
    В)  С.Петлюра;                                             3. Голова Раднаркому України;
    Г)  П.Скоропадський.                                  4. Президент ЗУНР;
                                                                          5. Голова Державного Секретаріату ЗУНР.

 7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
   А) Переворот П.Скоропадського й утвердження гетьманату;
   Б)  перший “Зимовий похід” військ УНР;
   В)  укладення Берестейського мирного договору між УНР і державами австро-німецького блоку;
   Г)  утворення Директорії.

8. Прочитайте коротку біографію історичного діяча та запишіть його прізвище.
     Визначений громадський політичний діяч. Із березня 1917р. Був членом Української Центральної Ради, з травня – головою Українського військового Комітету, з червня – генеральним секретарем військових справ. Під час повстання проти гетьманського режиму обраний до складу Директорії УНР. З листопада 1918р. – Головний отаман Армії УНР. У лютому 1919р. очолив Директорію УНР, а в грудні змушений був від їхати до Варшави. У 1924р. поселився в Парижі. 25 травня 1926р. був убитий більшовицьким агентом.

9. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання:
 <<…Влада в Український Народній Республіці повинна належати лише класам працюючим – робітництву і селянству, тим класам, що здобули цю владу своєю кров’ю...
...Класи нетрудові, експлуататорські... не мають права голосу в порядкуванні державою...
Трудовому селянству, міському робітництву, трудової інтелігенції(пропонується) вибрати своїх делегатів на Конгрес Трудового Народу України.>>

1)    Як називається документ, уривок із якого наведено вище?
2)    Ким та коли він був проголошений?

10. Порівняйте основні заходи політики гетьмана П.Скоропадського та денікінського режиму в Україні. Зробіть висновки.
Контрольна робота №4    Тема Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921-1928рр)

1.    Рішення про перехід до нової економічної політики було ухвалено в:
А)січні 1921р.;
Б)березні 1921р.;
В)грудень 1922р.;
Г)грудень 1925р.;
        
       2.Автором проекту ,який передбачав включення радянських республік до складу РСФРР,був:
           А)В.Ленін;
            Б)Х.Раковський;
            В)керівництво Грузії;
            Г)Й.Сталін.

       3.Декларація про створення Радянського Союзу було затверджено в:
           А)червень 1919р.;
           Б)грудень 1920р.,,;
           В)грудень 1922р.;
           Г)січень 1922р.

      4.Укажіть галузь культури,з якою пов’язана діяльність Л.Курбаса.
          А)Театр;
          Б)література;
          В)музика;
          Г)живопис.
 
     5.Позначте характерні риси нової економічної політики.
1.    Запровадження продподатку;
2.    запровадження продрозкладки;
3.    дозвіл оренди та найманої праці;
4.    випуск конвертного червінця;
5.    запровадження загальної трудової повинності;
6.    продаж у приватну власність дрібних та частини середніх підприємств;
7.    заборона вільної торгівлі та перехід до прямого товарообігу.
    
    6.Установіть відповідність між прізвищами митців та галузями культури:
        А)В.Липський,А.Кримський,Д.Граве:
        Б)М.Зеров,Г.Косинка,М.Хвильовий:
        В)Г.Юра,Л.Курбас,О.Загоров.
        Г)С.Їжакевич,Ф.Кричевський,М.Бойчук.
 
1.    Література;
2.    музика;
3.    живопис;
4.    наука;
5.    театр.

  7. Розташуйте події в хронологічній послідовності.
     А)Х з’їзд РКП (б),на якому було прийнято рішення про перехід до НЕПу;
     Б)початок літературної дискусії з ініціативи М. Хвильового;
     В)утворення УАПЦ;
     Г)початок роботи театру

8.    Прочитайте коротку біографію історичного діяча та запишіть його прізвище.
     Державний та громадський діяч,перебував під впливом Української партії соціалістів-революціонерів(УПСР).Із 1918р.-один із фундаторів Української Комуністичної партії (боротьбистів).Із вересня 1924р.по лютий 1927р.-нарком освіти України.
У 1926р.піддав критиці політику більшовиків в Україні,спрямовану на призначення на вищі державні партійні посади республіки неукраїнців,яким були байдужі прагнення мас до національного відродження .Він звинуватив Л. Кагановича,тодішнього генерального секретаря ЦК КП(б)У,в хибній кадровій політиці й рекомендував відкликати його з України. У 1927-1930рр.працював у Ленінграді ректором інституту народного господарства,а потім політехнічного інституту .У 1933р.засуджений до 10 років позбавлення волі за сфальсифікованою справою(участь в Українській військовій організації).У1946р.загинув від рук агентів НКВС.

 9.Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.

1)    Хто є автором уривку з цитованої праці?
2)    Що вам відомо про вплив цієї людини на розвиток української літератури?
 
 10.Порівняйте основні заходи політики та нової економічної політики(непу).

Контрольна робота №5
Тема. Закріплення радянської влади в Україні.(1929-1938 рр.)
1.    Курс на колективізацію був проголошений:

      А) 1925 р;                              В) 1928 р;  
 
      Б) 1927 р;                               Г) 1929 р;

2.    Генеральним секретарем ЦК КП(б)У в 1928-1938 рр. Був:

      А) Д.Мануїльський;       В) М.Хрущов;

      Б) Л.Каганович;            Г) С.Косіор.

3.    Судовий процес над спеціалістами вугільної промисловості Донбасу(“ шахтинська справа”) відбувся в:
     
      А) 1925р;                          В) 1928 р.;

      Б) 1927р;                           Г) 1929 р.;

4.     Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильне.

А) “ Індустріалізація в СРСР(УРСР) розпочалася з легкої промисловості”;

Б) “ У 1932-1933 рр. В Україні відбувся голодомор”;

В) “ Куркулями” – називали незаможних селян;

Г) “ Керівниками України в 30-ті рр. Були люди, які сумлінно обстоювали права України у складі Радянського Союзу”.

5.    Позначте завдання індустріалізації.

1.    Здобуття техніко-економічної незалежності СРСР;
2.    перетворення аграрної країни на могутню індустріальну державу;
3.    установлення політичного панування радянської бюрократії;
4.    усунення дрібних власників, якими було важко керувати;
5.    прагнення ліквідувати неписьменність;
6.    зміцнення оборонного потенціалу країни;
7.    підвищення технічної бази сільського господарства.

6.    Встановіть відповідність між митцями та галузями культури.

А) Д.Граве,  Ю.Кондратюк,         1.Театр;                               А-
     Л.Ландау, Є.Патон;                  2.кінематограф;                  
            
             Б) П.Тичина, М.Яловий,              3.музика                              Б-
                 М.Рильський;

             В) П.Саксаганський,
                  М.Садовський, Л.Курбас;       4.література                        В-

             Г) О.Довженко.                            5.наука                                  Г-

7.    Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А) Процес над СВУ;
Б) арешт українських кобзарів і лірників та розправа над ними;
В) початок  голодомору в Україні;
Г) перехід до форсованої індустріалізації.

8.    Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.

7 серпня 1932р. було видано постанову “Про охорону майна державних
підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної)
власності”, яка передбачала розстріл із конфіскацією майна або позбавлення
волі строком не менше 10 років з конфіскацією майна.
1)    Як цей документ називали сучасники? Чому?
2)    Проти кого була спрямована ця постанова?

9.    Чи згодні ви з твердженням: “Колгоспна система-це форма закріпачення
селянства”? Свою відповідь аргументуйте.

10.    Проаналізуйте процес проведення індустріалізації в Україні, поясніть,
чому її наслідки вважаються неоднозначними та суперечливими.
Контрольна робота №6
                                Західноукраїнські землі 1921-1939рр.

1. Незалежність Карпатської Україні було проголошено:
     А) 9 січня 1918р.;               В) 11 жовтня 1939р.;
     Б) 1 листопада 1918р.;       Г) 15 березня 1939р.
2   Президентом Карпатської Україні було обрано:
     А) С.Бандеру;               В) А. Волошина;
     Б) Є.Коновальця;         Г) Д.Донцова.

 3    Ідеологія ОУН, що заперечувала ліберальні цінності й проповідувала необхідність рішучих дій заради національних інтересів, автором якої був Д.Донцов, назівалася:
     А) інтегральний націоналізм;
     Б) консервативний націоналізм;
     В) диктатура пролетаріату;
     Г) націонал-соціалізм.

4. Укажіть назву єдиної легальної партії, яка діяла в Північній Буковині в міжвоенний період.
     А) Організація українських націоналістів;
     Б) Українська національна партія;
     В) Комуністична партія Західної Украіни;
     Г) Комуністична партія Буковини.

5. Позначте особливості перебування українських земель у складі Чехославатччини у міжвоєнний період.
1.    Перебування у складі Чехословатччини Північної Буковини;
2.    перебування у складі Чехословатччини Закарпаття;
3.    створення більш сприятливих, ніж в інших державах, умов для розвитку української економіки, культури тощо;
4.    упровадження воєнного стану на українських землях;
5.    відсутність суто українських політичних партій, існування кількох політичних течій (українофільство, русофільство, русинство тощо);
6.    заснування українських шкіл, гімназій, діяльність “Просвіт”, створення українських театральних осередків, хорів тощо;
7.    проведення політики “пацифікації”

 8.Установіть відповідність між назвами політичних партій Східної Галичини та їх лідерами.
     А) КПЗУ;          1.А.Волошин, Ю.Ревай;
     Б) УНДО;          2.Є.Коновалець, С.Бандера;
     В) УСРП;          3.Д.Левицький, В.Мудрий
     Г) ОУН.             4.М.Заячківський, Й.Крілик;
                                5.Л.Бачинський, М.Стахів.

9. Розташуйте події в хронологічній послідовності.
     А) Проголошення незалежності Карпатської України;
     Б) татарбунарське повстання;
     В) утворення Української військової організації (УВО)
     Г) створення Організації Українських націоналістів (ОУН)

  10. Прочитайте коротку біографію історичного діяча та запишіть його прізвище.
     Визначний український громадсько-політичний і державний діяч. У 1925-1929 рр.-депутат чехословатського парламенту. В 1935-1938 рр. Був почесним головою товариства “Просвіта” в Ужгороді. Обіймав посаду державного секретаря автономного уряду Карпатської України. 26 жовтня 1938 р. його було обрано прем’єр - міністром Карпатської України. 1 травня 1945 р. був заарештований радянською контррозвідкою і вивезений до СРСР. 11 липня 1945 р. страчений у Лефортовській тюрмі в Москві.

  11. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
     “1.Карпатська Україна є незалежна держава.
       2.Назва держави є: Карпатська Україна.”
    .. Коли був проголошений документ, уривок з якого наведено вище? Які ще пункти він містив?

   12   Порівняйте становище західноукраїнських земель у міжвоєнний період у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини.

Количество страниц

16
Дата размещения

2014
Цена

200.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Історія України» (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:
Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 20 2019 09:02
www.best-cooler.reviews